rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe, MSR
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017

Zapisy w księgach rachunkowych, dotyczące korekty dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Jesteśmy jednostką budżetową. W kwietniu 2017 r. okazało się, że jednemu z naszych pracowników naliczyliśmy i wypłaciliśmy "trzynastkę" w nieprawidłowej wysokości (od zaniżonej podstawy). W jaki sposób i w księgach którego roku należy dokonać zapisów korygujących?

Zasady nabywania prawa oraz ustalania wysokości i wypłacania wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej określa ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2217 ze zm.). Regulacje zawarte w tej ustawie stanowią, iż dodatkowe wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. W podstawie należy też uwzględnić wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy (art. 4 ust. 1 ww. ustawy). Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłaca się nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który to wynagrodzenie przysługuje (art. 5 ust. 2 ww. ustawy). Termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za dany rok kalendarzowy upływa więc 31 marca następnego roku. Wyjątek stanowi sytuacja, w której z pracownikiem rozwiązano stosunek pracy w związku z likwidacją pracodawcy. Wówczas dodatkowe wynagrodzenie roczne należy wypłacić w dniu rozwiązania stosunku pracy (ustania zatrudnienia).

Zgodnie z zasadą memoriału, o której mowa art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości, w księgach rachunkowych jednostek (w tym jednostek budżetowych) należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na ich rzecz przychody i obciążające ich koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Tym samym, należne pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne (określane również jako trzynastka), w kwocie brutto odnosi się w ciężar kosztów działalności operacyjnej jednostki i wykazuje w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, w którym pracownicy świadczący pracę nabyli prawo do tego wynagrodzenia. Nie ma tutaj znaczenia fakt, iż jest ono naliczane i wypłacane w roku następnym. Ta sama zasada dotyczy naliczonych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracodawcę.

Koszt dodatkowego wynagrodzenia w postaci tzw. trzynastki za rok 2016 wraz z pochodnymi powinien więc zostać ujęty w księgach tego właśnie roku (pod datą 31 grudnia).

W przypadku gdy jednemu z pracowników naliczono i wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w nieprawidłowej wysokości (tutaj: od zaniżonej podstawy), korektę tego wynagrodzenia należy wprowadzić do ksiąg rachunkowych. Zapisów należy dokonać w księgach roku, którego dotyczyła "trzynastka", czyli 2016 r. - oczywiście pod warunkiem, że nie zostały one jeszcze zamknięte. Jeżeli księgi rachunkowe jednostki za 2016 r. zostały już zamknięte, zapisów korygujących dokonać należy w księgach roku, w którym ujawniono błąd, a więc w księgach 2017 r.

Przypomnijmy, iż obowiązujące pytającą jednostkę szczególne zasady rachunkowości stanowią, iż ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych jednostki kontynuującej działalność powinno nastąpić do dnia 30 kwietnia roku następnego, a w jednostkach, których sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu, w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy.

Ujęcie brakującej kwoty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi może odbyć się - w księgach 2016 r. lub 2017 r. - następującymi zapisami:

   1) naliczone brakujące wynagrodzenie brutto:
      - Wn konto 404 "Wynagrodzenia",
      - Ma konto 231 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",
   2) naliczone składki ZUS od tego wynagrodzenia finansowane przez pracownika:
      - Wn konto 231 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",
      - Ma konto 229 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne",
   3) naliczona zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych:
      - Wn konto 231 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",
      - Ma konto 225 "Rozrachunki z budżetami",
   4) naliczone składki ZUS finansowane przez zakład pracy:
      - Wn konto 405 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia",
      - Ma konto 229 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne".

Natomiast wypłata zaległej części trzynastki w kwocie netto podlegać będzie księgowaniu, zapisem:

      - Wn konto 231 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",
      - Ma konto 130 "Rachunek bieżący jednostki".

www.PoradnikKsiegowego.pl - Rachunkowość budżetowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SerwisBudzetowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

wrzesień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.