rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, księgi rachunkowe, rozliczenia międzyokresowe, MSR
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019

Bierne rozliczenia międzyokresowe utworzone na niezafakturowane koszty energii elektrycznej

Spółka prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5. We wrześniu utworzyła bierne rozliczenia międzyokresowe na koszty energii elektrycznej (nie otrzymała jeszcze faktury). W październiku wpłynęła do spółki faktura w prawidłowej wysokości. Jak rozliczyć tę fakturę?

Sposób ewidencji niezafakturowanych dostaw energii elektrycznej jest uzależniony od tego czy na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany miesiąc kwota zobowiązania z tytułu wykonanych, lecz niezafakturowanych usług jest znana jednostce, czy też nie.

W praktyce często zdarza się, że do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany miesiąc do jednostki nie wpłyną faktury dotyczące np. zużycia energii elektrycznej w tym miesiącu. Aby rzetelnie i jasno przedstawić swoją sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy, jednostka obowiązana jest zaliczyć do kosztów danego okresu sprawozdawczego wartość np. dostaw energii pomimo braku faktury. Jeżeli kwota zobowiązania z tytułu wykonanych, lecz niezafakturowanych usług jest znana jednostce, to niezafakturowaną usługę może ona ująć w księgach okresu, którego dotyczy na podstawie dowodu "PK - Polecenie księgowania" w sposób przedstawiony poniżej.

Ewidencja księgowa niezafakturowanych kosztów energii elektrycznej,
gdy kwota zobowiązania jest znana

1. PK - koszt zużycia energii elektrycznej:
      - Wn konto 40-1 "Zużycie materiałów i energii" lub konto zespołu 5,
      - Ma konto 30 "Rozliczenie kosztów" (w analityce: Dostawy niefakturowane).

Natomiast w sytuacji, gdy kwota zobowiązania nie jest znana jednostce, może ona - na podstawie własnych szacunków - ująć kwotę zobowiązania w księgach rachunkowych, jako bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, na podstawie art. 39 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości. Z treści tego przepisu wynika bowiem, iż biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dokonuje się w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez jej kontrahentów, a kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny. Do takich zdarzeń można zaliczyć m.in. zobowiązania wynikające z przyjętych przez jednostkę niefakturowanych dostaw i usług (tutaj: z tytułu dostaw energii elektrycznej). Ujęcie w księgach biernego rozliczenia międzyokresowego kosztów polega na zwiększeniu kosztów działalności operacyjnej i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Ewidencja księgowa utworzenia biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
na niezafakturowane koszty energii elektrycznej

1. PK - utworzenie biernego rozliczenia międzyokresowego kosztów w jednostce ewidencjonującej koszty na kontach zespołu 4 i 5:
      - Wn konto zespołu 5 (50 lub 52-7, 55),
      - Ma konto 64-1 "Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów"

Zwracamy przy tym uwagę, iż biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów utworzonych na podstawie art. 39 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości nie zalicza się do rezerw. Tak wynika z pkt 2.3 Krajowego Standardu Rachunkowości nr 6 "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe". Ma to wpływ na prezentację tych zdarzeń w bilansie. Jeżeli sytuacja opisana w pytaniu miałaby miejsce na przełomie roku obrotowego, to pozostające na dzień bilansowy saldo kredytowe (Ma) konta 30 lub 64-1 wskazane byłoby zaprezentować w pasywach bilansu sporządzonego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości w pozycji B.III.1 lit. a) lub B.III.2 lit. a) albo B.III.3 lit. d) - jako krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

W następnym okresie sprawozdawczym zamiana biernego rozliczenia międzyokresowego kosztów w zobowiązanie, wobec przekształcenia się przewidywanego ryzyka wykonania przez jednostkę świadczeń, wynikających z ciążących na niej obowiązków w pewność, powoduje zmniejszenie biernego rozliczenia międzyokresowego kosztów i zwiększenie zobowiązań. Niewykorzystanie w części lub całości biernego rozliczenia międzyokresowego kosztów w przypadku zmniejszenia lub ustania ryzyka uzasadniającego jego dokonanie polega na zmniejszeniu stanu biernego rozliczenia międzyokresowego kosztów oraz zmniejszeniu kosztów działalności operacyjnej poniesionych w okresie sprawozdawczym, w którym stwierdzono, że związane z tym rozliczeniem zobowiązanie jest mniejsze lub nie powstało. W związku z powyższym ujęcie w księgach faktury za energię elektryczną oraz rozwiązanie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów może przebiegać w sposób przedstawiony poniżej.

Ewidencja księgowa rozliczenia faktury za energię oraz biernych
rozliczeń międzyokresowych w jednostce stosującej konta zespołu 4 i 5 - rozwiązanie wzorcowe

1. FZ - za energię elektryczną:
   a) wartość brutto:
      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
      - Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami",
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu:
      - Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",
   c) wartość netto:
      - Wn konto 40-1 "Zużycie materiałów i energii",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu"
      oraz równolegle:
      - Wn konto zespołu 5 (konto 50 lub 52-7, 55),
      - Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".
2. Rozliczenie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów:
      - Wn konto 64-1 "Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
      - Ma konto zespołu 5 (konto 50 lub 52-7, 55).

W jednostkach rozliczających koszty na kontach zespołu 4 i 5 - rzeczywiste koszty proste według rodzajów, na pokrycie których uprzednio utworzono bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - można odnieść bezpośrednio na konto 64-1. W takim przypadku ewentualne saldo Wn lub Ma konta 64-1 przenosi się na konto zespołu 5.

Ewidencja księgowa rozliczenia faktury za energię oraz biernych
rozliczeń międzyokresowych w jednostce stosującej konta zespołu 4 i 5 - rozwiązanie alternatywne

1. FZ - za energię elektryczną:
   a) wartość brutto:
      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
      - Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami",
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu:
      - Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",
   c) wartość netto:
      - Wn konto 40-1 "Zużycie materiałów i energii",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",
      oraz równolegle:
      - Wn konto 64-1 "Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
      - Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".
2. Rozliczenie salda figurującego na koncie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów:
   a) saldo Wn:
      - Wn konto zespołu 5 (konto 50 lub 52-7, 55),
      - Ma konto 64-1 "Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
   b) saldo Ma:
      - Wn konto 64-1 "Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
      - Ma konto zespołu 5 (konto 50 lub 52-7, 55).

www.PoradnikKsiegowego.pl - Rozliczenia międzyokresowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.