rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, księgi rachunkowe, rozliczenia międzyokresowe, MSR
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019

Pożyczka udzielona pracownikowi na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS

W jaki sposób jednostka powinna ujmować w księgach rachunkowych udzielanie i spłatę pożyczek na cele mieszkaniowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych? W jakiej pozycji bilansu sporządzanego według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości należy wykazać udzielone pożyczki?

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) tworzony jest przez pracodawców na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1352 ze zm.), dalej zwanej ustawą o ZFŚS. Środki funduszu przeznaczone są na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. W myśl ustawy o ZFŚS działalność socjalna polega m.in. na udzielaniu pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. Osobami uprawnionymi do korzystania z ZFŚS są pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści - byli pracownicy i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał, w regulaminie, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o ZFŚS, prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS. Należy pamiętać, że przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z ZFŚS uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z tego funduszu.

W księgach rachunkowych udzielenie pożyczki z ZFŚS ujmuje się po stronie Wn konta 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami" (w analityce: Konto imienne pracownika) w korespondencji z rachunkiem bankowym wyodrębnionych środków ZFŚS. Kwoty pożyczki z ZFŚS nie ujmuje się na koncie 85-0 "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych", gdyż kwota pożyczki nie zmniejsza tego funduszu. Operacja ta powoduje wyłącznie zmianę składników aktywów jednostki. Z chwilą wypłaty pożyczki środki pieniężne zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym ZFŚS przekształcają się w należności od pracownika (zobowiązanie pracownika wobec funduszu - saldo Wn konta 23-4). Z kolei spłata rat pożyczki przez pracownika powoduje zwiększenie stanu środków na rachunku bankowym ZFŚS i zmniejszenie należności od pracownika. Spłata pożyczki przez pracownika może również odbywać się w formie potrącania poszczególnych rat z wynagrodzenia pracownika (za jego zgodą wyrażoną na piśmie). Jeżeli spłata raty pożyczki wraz z odsetkami następuje poprzez potrącenie z wynagrodzenia pracownika albo przez wpłatę raty pożyczki na rachunek bieżący lub do kasy jednostki, należy dokonać refundacji środków z rachunku bieżącego na rachunek bankowy ZFŚS. Warto zaznaczyć, iż wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe - w myśl art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o ZFŚS - zwiększają środki ZFŚS. W przypadku zatem, gdy pożyczka udzielona pracownikowi z ZFŚS jest oprocentowana, naliczenie odsetek od pożyczki księguje się na uznanie konta 85-0 w korespondencji z kontem 23-4.

Ewidencja księgowa pożyczki udzielonej ze środków ZFŚS

1. WB - zaksięgowanie udzielonej pożyczki:
      - Wn konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami"
         (w analityce: Konto imienne pracownika),
      - Ma konto 13-5/0 "Rachunek bankowy wyodrębnionych środków ZFŚS".
2. WB - spłata pożyczki przez pracownika:
      - Wn konto 13-5/0 "Rachunek bankowy wyodrębnionych środków ZFŚS",
      - Ma konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami"
         (w analityce: Konto imienne pracownika).
3. LP (lista płac) - spłata pożyczki w formie potrącenia rat z wynagrodzenia pracownika:
      - Wn konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",
      - Ma konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami"
         (w analityce: Konto imienne pracownika).
4. WB - refundacja środków w przypadku, gdy spłata raty pożyczki nastąpiła poprzez potrącenie z wynagrodzenia pracownika lub gdy wpłata raty nastąpiła na rachunek bieżący lub do kasy jednostki:
      - Wn konto 13-5/0 "Rachunek bankowy wyodrębnionych środków ZFŚS",
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".
5. PK - naliczenie odsetek od pożyczki:
      - Wn konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami"
         (w analityce: Konto imienne pracownika),
      - Ma konto 85-0 "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych".

Pozostałe na dzień bilansowy saldo należności od pracowników z tytułu niespłaconych pożyczek z ZFŚS (saldo Wn konta 23-4) inwentaryzuje się metodą weryfikacji. Polega ona na tym, że porównuje się dane ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikuje (uzgadnia) wartości tych składników (por. art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości). Przeprowadzenie weryfikacji sald dokumentuje się protokołem weryfikacji. Pracownikom, w celach informacyjnych, można przekazać wydruk stanu ich kont na dzień bilansowy. W bilansie saldo konta 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami" (w analityce: Konto imienne pracownika), dotyczące udzielonej pożyczki z ZFŚS, wykazuje się, tak jak w przypadku pożyczki udzielonej ze środków obrotowych (patrz pkt 1 niniejszego artykułu), jako należności krótkoterminowe, w pozycji uzależnionej od załącznika do ustawy o rachunkowości, według którego jednostka sporządza sprawozdanie finansowe.

Przykład

I. Założenia:

 1. Pracownik spółki wystąpił z wnioskiem o udzielenie mu pożyczki na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS, w wysokości: 6.000 zł. We wrześniu 2019 r., po przeanalizowaniu przez spółkę sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, spółka przyznała mu powyższe świadczenie.
   
 2. Pożyczka spłacana jest w równych miesięcznych ratach wraz z należnymi odsetkami na rachunek bieżący spółki. W październiku 2019 r. pracownik zapłacił pierwszą ratę w wysokości: 500 zł plus odsetki w wysokości: 20 zł. Dla uproszczenia w przykładzie przedstawiono łączną spłatę raty wraz z odsetkami za 3 miesiące (tj. październik, listopad i grudzień 2019 r.).
   
 3. Spółka sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. WB - udzielenie pracownikowi pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe 6.000 zł 23-4 13-5/0
2. PK - naliczenie odsetek (za 3 m-ce): 20 zł × 3 =  60 zł 23-4 85-0
3. WB - spłata rat wraz z odsetkami (za 3 m-ce) na rachunek bieżący spółki: (500 zł × 3) + (20 zł × 3) =  1.560 zł 13-0 23-4
4. WB - refundacja środków 1.560 zł 13-5/0 13-0

III. Księgowania:

Pożyczka udzielona pracownikowi na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS

IV. Prezentacja udzielonej pożyczki w sprawozdaniu finansowym:

Spółka wykaże wartość pozostałej do spłaty pożyczki w wysokości: 4.500 zł w aktywach bilansu sporządzonego na 31 grudnia 2019 r., według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości, w pozycji B.II. "Należności krótkoterminowe".

www.PoradnikKsiegowego.pl - Ewidencja księgowa na przykładach liczbowych:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.