rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, księgi rachunkowe, rozliczenia międzyokresowe, MSR
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (469) z dnia 1.07.2018

Czy istnieje możliwość ujęcia towaru handlowego w podatkowej księdze w cenie nabycia?

Prowadzę działalność handlową, którą rozliczam na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zdarza się, że towar handlowy nabywam przez internet. Na fakturach zakupu, w odrębnych pozycjach, wykazana jest wówczas cena zakupu towaru oraz należność za przesyłkę. Czy w księdze w kolumnie 10 mogę wpisywać całą wartość z faktury, co ułatwiłoby mi wycenę towarów po cenach nabycia w spisie z natury?

Koszt zakupu towarów handlowych oraz koszt ich przesyłki muszą być wykazane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w odrębnych kolumnach.

W przypadku zakupu towarów handlowych przez internet, kwoty które podatnik płaci za towar handlowy oraz za jego przesyłkę, stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof. Koszty te podlegają ujęciu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie dowodu potwierdzającego ich poniesienie (tu: faktury).

Ewidencjonując koszty podatkowe, podatnik musi stosować się do wymogów z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2017 r. poz. 728), zwanego dalej rozporządzeniem. Z treści ust. 10 i 11 objaśnień do podatkowej księgi zawartych w załączniku nr 1 do tego rozporządzenia wynika, że do wpisywania zakupu towarów handlowych jest przeznaczona kolumna 10 księgi, natomiast koszty uboczne związane z zakupem, takie jak np. koszty dotyczące transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, wpisuje się w kolumnie 11 księgi.

Co ważne, zakup towarów handlowych wpisuje się do podatkowej księgi w cenie zakupu. W myśl zaś definicji zawartej w § 3 pkt 2 rozporządzenia, cenę zakupu - w razie odpłatnego nabycia - stanowi cena, jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszona o podatek od towarów i usług, podlegający odliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami, a przy imporcie powiększona o należne cło, podatek akcyzowy oraz opłaty celne dodatkowe, obniżona o rabaty opusty, inne podobne obniżenia.

Z podanej definicji wynika, że cena zakupu towarów handlowych nie obejmuje kosztów ich przesyłki. W związku z czym kosztów tych nie należy wpisywać w kolumnie 10 podatkowej księgi.

Według ceny zakupu podatnik prowadzący podatkową księgę wycenia wartość towarów handlowych objętych spisem z natury, choć jak wskazuje treść § 29 ust. 1 rozporządzenia, ich wycena może być również dokonana według ceny nabycia. W rozumieniu § 3 pkt 3 rozporządzenia, za cenę nabycia uważa się cenę zakupu powiększoną o koszty uboczne związane z zakupem towarów do chwili złożenia ich w magazynie, w szczególności koszty transportu, załadunku i wyładunku oraz ubezpieczenia w drodze.

Trzeba jednak podkreślić, że decyzja podatnika w kwestii dokonywania wyceny towarów handlowych objętych spisem z natury według cen nabycia, pozostaje bez wpływu na sposób ujmowania w księdze kosztów zakupu tych towarów oraz kosztów ubocznych związanych z ich zakupem. Dla podatnika w sytuacji opisanej w pytaniu oznacza to, że na podstawie faktury dokumentującej zakup towaru handlowego i koszty związane z zakupem (tu: koszty przesyłki), obowiązany jest on wpisywać te koszty w podatkowej księdze w odrębnych kolumnach, tj. wartość towaru - w kolumnie 10 i koszt przesyłki - w kolumnie 11.

W uzupełnieniu należy dodać, że wpisywanie przez podatnika kosztów przesyłki w kolumnie 10 podatkowej księgi stanowić będzie naruszenie warunków jej prowadzenia określonych przepisami prawa. W rezultacie księga obarczona takim błędem będzie uznana za wadliwą (§ 11 ust. 2 rozporządzenia).

www.PoradnikKsiegowego.pl - Podatkowa księga przychodów i rozchodów:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.