rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, księgi rachunkowe, rozliczenia międzyokresowe, MSR
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (583) z dnia 1.04.2023

Strata na towarach handlowych

Podatnik na potrzeby działalności gospodarczej prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Niekiedy dokonuje przeceny lub likwidacji niepełnowartościowych i uszkodzonych towarów handlowych. Czy jest obowiązek ujęcia tych zdarzeń w podatkowej księdze?

Zdarzenia takie jak przecena towarów oraz ich likwidacja spowodowana zniszczeniem czy uszkodzeniem towarów, wymagają ujęcia w podatkowej księdze. Ich konsekwencją jest wystąpienie straty w towarach handlowych, która może mieć różne skutki na gruncie podatku dochodowego.

1.1. Ujęcie zakupu towarów w podatkowej księdze

W rozumieniu art. 22 ust. 1 updof, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 updof. W przypadku działalności handlowej koszty zakupu towarów handlowych spełniają wymogi określone w powołanym art. 22 ust. 1 updof.

Koszt zakupu towarów handlowych podlega wpisaniu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, w kolumnie 10 "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu". Generalnie wpisu dokonuje się niezwłocznie po otrzymaniu towarów handlowych, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży. Jeżeli jednak księga jest prowadzona przez biuro rachunkowe albo przez podatnika, ale na zasadach dotyczących biur rachunkowych, wówczas koszty zakupu towarów handlowych mogą być wpisane do księgi w czasie zapewniającym prawidłowe i terminowe rozliczenia z budżetem, lecz nie później niż do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Tak wynika z § 16 ust. 1 w związku z § 27 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. poz. 2544), zwanego dalej rozporządzeniem.

1.2. Skutki przeceny

Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorca ponosi ryzyko, że nie znajdzie nabywców na towary handlowe, a w efekcie poniesie stratę ekonomiczną, nie odzyskując środków włożonych w ich nabycie. Aby zminimalizować możliwość wystąpienia takiej straty, przedsiębiorcy mogą podejmować różnie działania, np. polegające na obniżeniu ceny sprzedaży. Podatkowy skutek tego typu działań sprowadza się do tego, że przychód uzyskany ze sprzedaży przecenionych towarów jest niższy od zakładanego. Nie ma jednak podstaw, by koszty zakupu takich towarów wyłączać z kosztów uzyskania przychodu. Warto zaznaczyć, że w praktyce dopuszcza się możliwość obniżenia ceny sprzedaży poniżej ceny zakupu towarów handlowych. W takim przypadku różnica między tymi wartościami stanowi stratę. Taka strata nie jest jednak rozpatrywana jako odrębne zdarzenie gospodarcze, a wpływa na bieżące rozliczenie podatku dochodowego (ogólnie rzecz ujmując, przychód ze sprzedaży przecenionych towarów łączy się z pozostałymi przychodami za dany okres rozliczeniowy, a koszty ich uzyskania z pozostałymi kosztami).

Pomimo że przepisy podatkowe nie wprowadzają takiego obowiązku, to dla celów dowodowych warto udokumentować przecenę towarów handlowych (obniżkę ceny sprzedaży). W sporządzonym na tę okoliczność protokole należy wskazać w szczególności:

 • nazwę towaru,
 • cenę zakupu,
 • cenę regularną i obniżoną oraz przyczyny dokonanej przeceny.

1.3. Utrata/likwidacja

Nie należą do rzadkości przypadki, gdy sprzedaż towarów handlowych przestaje być możliwa z uwagi na wystąpienie pewnych okoliczności faktycznych (np. trwałego zniszczenia/uszkodzenia, utraty wskutek kradzieży) lub prawnych (np. upływu terminu przydatności do spożycia). Wartość utraconych/zlikwidowanych towarów handlowych stanowi stratę, która w określonych okolicznościach może być potraktowana jako koszt uzyskania przychodów z działalności gospodarczej. Dopuszcza się taką możliwość z uwagi na to, że w art. 23 updof strata w towarach handlowych nie została wymieniona jako niestanowiąca kosztu uzyskania przychodu. Jednocześnie zgodnie z utrwalonym stanowiskiem organów podatkowych, które odnajdujemy m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 kwietnia 2022 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.27.2022.3.DD, w każdym przypadku wystąpienia straty w towarach handlowych trzeba ją poddać ocenie w aspekcie:

 • całokształtu prowadzonej przez podatnika działalności,
 • okoliczności, które spowodowały powstanie straty,
 • sposobu udokumentowania straty,
 • podjętych przez podatnika działań zabezpieczających przed wystąpieniem straty.

W rozliczeniu podatkowym mogą być uwzględnione straty będące wynikiem zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych lub innych nadzwyczajnych okoliczności, których wystąpienia nie można było przewidzieć. Istotne znaczenie ma również dochowanie należytej staranności w toku działalności. Ocena należytej staranności w zakresie prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej musi uwzględniać zawodowy charakter tej działalności. Istotne jest, aby strata nie była skutkiem działań lub zaniedbań podatnika, a w szczególności, by nie powstała z winy podatnika, jako wynik jego niedbalstwa lub naruszenia przepisów czy braku nadzoru nad pracownikami. Jak można przeczytać w przywołanej wcześniej interpretacji: "Jakiekolwiek zawinienie ze strony podatnika przez niezachowanie staranności wymaganej w danych warunkach, niedopełnienie obowiązków ciążących na podatniku w celu uniknięcia szkody, uniemożliwia przyjęcie, że powstała szkoda stanowi wydatek o charakterze losowym".

Stratę w towarach należy udokumentować. Na tę okoliczność może być sporządzony m.in. protokół strat, w którym wskazana zostanie w szczególności przyczyna powstania straty, a także rodzaj, ilość oraz wartość utraconych/zlikwidowanych towarów. Dokument taki powinien spełniać wymogi określone w § 11 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia.

Mając na uwadze, że koszty zakupu towarów handlowych były ujęte w podatkowej księdze, to niezależnie od podatkowej oceny wystąpienia straty w towarach, należy koszty zakupu tych towarów wyksięgować z kolumny 10 księgi, dokonując zapisu kolorem czerwonym lub ze znakiem minus. Natomiast jeżeli zachodzą przesłanki do uznania straty za koszty uzyskania przychodów, wówczas wartość towarów trzeba ująć w księdze w kolumnie 13 "pozostałe wydatki".

www.PoradnikKsiegowego.pl - Podatkowa księga przychodów i rozchodów:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.