rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018

Utworzenie rezerwy w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów

Na jaką wartość powinno się tworzyć rezerwę (brutto, czy netto), jeśli wiadomo, iż zostanie ona w przyszłości rozliczona fakturą?

Zakładamy, iż rezerwy, o których mowa w pytaniu, to rezerwy w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów tworzone na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy o rachunkowości, księgowane na koncie 64-1 "Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów".

Przypomnijmy, iż rozliczenia międzyokresowe bierne są szczególną formą rezerw. Nie mają swojej ustawowej definicji. Według KSR nr 6 tworzy się je w odniesieniu do zdarzeń związanych w sposób bezpośredni z działalnością operacyjną. Ustawa o rachunkowości w art. 39 ust. 2 wymienia określone zdarzenia gospodarcze powodujące powstanie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Dokonuje się ich w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:

1) ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez jej kontrahentów, a kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny oraz

2) z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych, a także przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować w sposób wiarygodny, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana.

Zasadniczo, jedynie w sytuacji gdy kwota zobowiązania nie jest jednostce znana, można ująć w księgach rachunkowych oszacowaną wartość tego zobowiązania za pośrednictwem biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Biorąc jednak pod uwagę, iż rezerwy w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów tworzy się w ciężar kosztów działalności operacyjnej - w naszej opinii - wskazane jest utworzyć taką rezerwę na oszacowaną wartość zobowiązania w kwocie netto.

Ewidencja księgowa utworzenia i rozliczenia rezerw w postaci biernych rozliczeń
międzyokresowych kosztów w jednostce stosującej konta zespołu 4 i 5

1. Utworzenie rezerwy w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów:
      - Wn konto zespołu 5,
      - Ma konto 64-1 "Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów".
2. Zarachowanie rzeczywiście poniesionych kosztów - na podstawie otrzymanej faktury (jeśli jednostka stosuje konto 30 "Rozliczenie zakupu"):
   a) wartość brutto zobowiązania:
      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
      - Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami,
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu:
      - Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",
   c) wartość netto (rzeczywiście poniesione koszty):
      - Wn konto 40 "Koszty według rodzajów",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu"
      oraz równolegle:
      - Wn konto zespołu 5,
      - Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".
3. Rozliczenie utworzonej rezerwy:
      - Wn konto 64-1 "Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
      - Ma konto zespołu 5.

www.PoradnikKsiegowego.pl - Rozliczenia międzyokresowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60