rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, księgi rachunkowe, rozliczenia międzyokresowe, MSR
lupa
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019

Wyksięgowanie z ewidencji ulepszenia w obcym środku trwałym w związku z rozwiązaniem umowy najmu

Wynajmujemy lokal, w którym dokonaliśmy ulepszenia. Ulepszenie w obcym środku trwałym wprowadziliśmy do ksiąg rachunkowych i dokonujemy jego amortyzacji. Postanowiliśmy rozwiązać umowę najmu przed czasem na jaki została zawarta i zmienić lokal. Na jakie konto wyksięgować niezamortyzowaną wartość ulepszenia oraz w jaki sposób udokumentować jego likwidację, gdy poniesione nakłady pozostaną u wynajmującego bez wynagrodzenia?

Ustawa o rachunkowości wśród środków trwałych wymienia nieruchomości, maszyny, urządzenia, środki transportu, inwentarz żywy oraz ulepszenia w obcych środkach trwałych (por. art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości). Ulepszenie w obcym środku trwałym to nakłady ponoszone na użytkowany np. na podstawie umowy najmu obiekt, które dokonywane są za zgodą właściciela tego obiektu i mogą polegać m.in. na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji (por. art. 31 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Ulepszenie w obcym środku trwałym, podobnie jak inne środki trwałe, podlega amortyzacji. Przy czym, w tym przypadku, przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej bierze się pod uwagę okres wykorzystywania obcego środka trwałego, czyli okres na jaki zawarto umowę najmu. W świetle ustawy o rachunkowości zakończenie amortyzacji może nastąpić nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub np. z chwilą przeznaczenia go do likwidacji (por. art. 32 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Dokonywania odpisów amortyzacyjnych zaprzestaje się natomiast od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przeznaczenie środka trwałego do likwidacji.

W odniesieniu do sytuacji przedstawionej w pytaniu, w momencie rozwiązania umowy najmu nastąpi zakończenie użytkowania ulepszenia w obcym środku trwałym, co daje podstawę do zakończenia amortyzacji tego składnika majątku. W dniu zakończenia umowy jednostka może ulepszenie w obcym środku trwałym postawić w stan likwidacji, a jego nieumorzoną wartość - na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. b) ustawy o rachunkowości - wyksięgować w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

W kwestii rozliczenia kosztów ulepszenia wynajmowanego środka trwałego można również uwzględnić wyjaśnienia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa". Według pkt 10.4. tego standardu, jeżeli po zakończeniu umowy, środek trwały powstały w wyniku ulepszenia nie został w pełni zamortyzowany, to najemca lub dzierżawca odpisuje wartość księgową (netto) ulepszenia w obcym środku trwałym w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

Wyksięgowanie obiektu inwentarzowego z ewidencji bilansowej w związku z postawieniem go w stan likwidacji może nastąpić w sposób przedstawiony poniżej.

Ewidencja księgowa postawienia w stan likwidacji ulepszenia w obcym środku trwałym

1. LT - likwidacja ulepszenia w obcym środku trwałym:
   a) wyksięgowanie dotychczasowego umorzenia środka trwałego:
      - Wn konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych",
      - Ma konto 01 "Środki trwałe",
   b) wyksięgowanie niezamortyzowanej wartości ulepszenia w obcym środku trwałym:
      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 01 "Środki trwałe".

Postawienie środka trwałego w stan likwidacji oznacza podjęcie udokumentowanej decyzji o wycofaniu środka trwałego z użytkowania oraz zaprzestania jego ujmowania w księgach rachunkowych i prowadzi do jego likwidacji, która może polegać - poza jego fizyczną likwidacją - na wyłączeniu środka trwałego z ksiąg rachunkowych bez przeprowadzania fizycznej likwidacji (por. pkt 9.6 KSR nr 11 "Środki trwałe"). W księgach rachunkowych podjęcie decyzji o wyłączeniu środka trwałego z użytkowania bądź przeznaczenie go do likwidacji może być udokumentowane dowodem "LT - Likwidacja środka trwałego". Przy czym podstawę jego wystawienia mogą stanowić różne dokumenty, zależnie od tego, co jest przyczyną likwidacji. Może to być m.in. protokół fizycznej likwidacji, gdy dokonano rozbiórki, demontażu, złomowania, decyzja kierownika jednostki w przypadku wyłączenia środka trwałego z ksiąg rachunkowych bez przeprowadzania fizycznej likwidacji oraz dokumentacja z tym związana. W sytuacji przedstawionej w pytaniu może to być wypowiedzenie umowy najmu lub sama umowa najmu.

Zwracamy uwagę, że w świetle przepisów podatkowych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności (por. art. 23 ust. 1 pkt 6 udpof oraz art. 16 ust. 1 pkt 6 udpop). Oznacza to, że utrata przydatności gospodarczej środka trwałego z innych przyczyn niż zmiana rodzaju działalności powoduje uznanie straty związanej z likwidacją środka trwałego za koszt uzyskania przychodu. Przy czym, podstawowym warunkiem zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartości inwestycji w obcym środku trwałym (rachunkowo - ulepszenie w obcym środku trwałym) jest jego likwidacja, którą obecnie rozumie się szerzej niż tylko fizyczne unicestwienie środka trwałego. Zdaniem organów podatkowych wyzbycie się środka trwałego w postaci inwestycji w obcym środku trwałym może nastąpić również w wyniku pozostawienia go w wynajmowanej nieruchomości. 

KISPotwierdza to interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 kwietnia 2019 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.211.2019.2.RK oraz powołana w tej interpretacji uchwała 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 czerwca 2012 r., sygn. akt II FPS 2/12

NSARównież NSA w wyroku z 14 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 2097/11, wskazał, iż: "(...) do likwidacji środka trwałego wystarczy wykreślenie go z ewidencji i wyzbycie się go. Wyzbycie się środka trwałego, jakim jest inwestycja w obcym środku trwałym, może nastąpić w wyniku pozostawienia jej w wynajmowanej nieruchomości. Warunek fizycznego zniszczenia środka trwałego (...) nie wynika z przepisów podatkowych. Czynność ta zmuszałaby ponadto podatników do nieracjonalnych i nieekonomicznych działań (...)".

www.PoradnikKsiegowego.pl - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SrodkiTrwale.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.