rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, księgi rachunkowe, rozliczenia międzyokresowe, MSR
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 81 (1643) z dnia 10.10.2019

Zakupy na raty w księdze podatkowej

Zdarza się, że przedsiębiorcy na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej dokonują zakupów rzeczowych składników majątku w systemie ratalnym. Dotyczy to m.in. telefonów, komputerów, laptopów, urządzeń biurowych, mebli i innych sprzętów. W księdze podatkowej zakupy na raty zasadniczo ujmowane są w taki sam sposób, jak zakupy, za które zapłata regulowana jest jednorazowo.

Przedsiębiorcy nabywając składniki majątku w systemie ratalnym otrzymują od sprzedawcy fakturę obejmującą całą wartość zakupionego składnika. W treści faktury odnotowuje się informację o zapłacie w ratach. Forma zapłaty za nabyte składniki majątku generalnie nie ma wpływu na ich kwalifikację na potrzeby podatku dochodowego. Zatem, jeśli spełniają one określone warunki, mogą zostać uznane za środki trwałe lub wyposażenie. Sposób zapłaty za nie ma jedynie wpływ na rozliczenie pomiędzy sprzedawcą a nabywcą. Podatnicy prowadzący księgę podatkową nie ujmują w niej zapłaty rozrachunków, więc nie wpisują do księgi kwot spłacanych rat. Nie muszą także prowadzić żadnych ewidencji dotyczących regulowania zobowiązań.

Środek trwały

W przypadku gdy zakupiony na raty składnik majątku spełnia warunki wskazane w art. 22a ust. 1 ustawy o pdof (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.), może zostać zaliczony do środków trwałych. Jak wynika z tego przepisu, za środki trwałe mogą być uznane nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, składniki majątku, które są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia ich do używania. Ponadto są one przeznaczone na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu, a ich przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż rok. Jeśli nabyty na raty składnik majątku zostanie zaliczony do środków trwałych, to należy ująć go w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Od wartości początkowej środków trwałych dokonuje się odpisów amortyzacyjnych na zasadach określonych w art. 22h-22m ustawy o pdof. Pierwszego odpisu dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakupiony w systemie ratalnym składnik majątku został wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Przedsiębiorca może również skorzystać z uproszczenia i dokonać jednorazowej amortyzacji. Zgodnie z art. 22f ust. 3 ustawy o pdof, gdy wartość początkowa środka trwałego w dniu przyjęcia do używania jest równa lub niższa niż 10.000 zł, podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych jednorazowo - w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego albo w miesiącu następnym.

W księdze podatkowej wartość comiesięcznego lub jednorazowego odpisu amortyzacyjnego ujmowana jest w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki". Zapisu tego podatnik może dokonywać bezpośrednio na podstawie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w oparciu o sporządzony we własnym zakresie dowód księgowy spełniający warunki określone w § 12 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia. Decyzja w tej kwestii należy do podatnika.

Wyposażenie

Jeśli wartość początkowa zakupionego na raty rzeczowego składnika majątku nie przekracza kwoty 10.000 zł, to nawet jeśli spełnia on warunki do uznania go za środek trwały, przedsiębiorca, w oparciu o art. 22d ust. 1 ustawy o pdof, może jego wartość odnieść bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Wówczas taki składnik majątku nie stanowi środka trwałego, ale zostaje zaliczony do wyposażenia (§ 3 pkt 7 rozporządzenia). Trzeba mieć na uwadze, że wyposażenie, którego wartość początkowa przekracza 1.500 zł, należy ująć w ewidencji wyposażenia, o której mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia (przykład).

Prawo własności

Umowa zakupu na raty może zawierać zapis dotyczący tzw. zastrzeżenia prawa własności. Wówczas zakupiony przez podatnika składnik majątku do czasu zapłaty ostatniej raty pozostaje własnością sprzedawcy, nawet mimo wydania go kupującemu. Oznacza to, że od wartości początkowej tego składnika majątku do momentu zapłaty ostatniej raty podatnik nie może dokonywać odpisów amortyzacyjnych, ponieważ składnik ten nie spełnia kryterium własności lub współwłasności podatnika.

Przykład

Założenia

 1. W dniu 18 września 2019 r. podatnik na potrzeby prowadzonej działalności zakupił laptopa, za który płatność dokonywana będzie w ratach przez 9 miesięcy, tj. od października 2019 r. do czerwca 2020 r. Z otrzymanej faktury nr 234/09/19 (wystawionej na całą wartość laptopa) wynikało, że jego wartość początkowa wynosiła 4.800 zł.
   
 2. Ze względu na niską wartość początkową (poniżej 10.000 zł) laptop spełniający warunki do zaliczenia go do środków trwałych został uznany za wyposażenie, więc wydatki na jego zakup odniesiono bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

Zapisy w księdze podatkowej

Podatnik w księdze podatkowej za wrzesień 2019 r. pod pozycją nr 876/19 wpisał:

- w kolumnie 2 "Data zdarzenia gospodarczego": 18.09.2019 r.,

- w kolumnie 6 "Opis zdarzenia gospodarczego": zakup laptopa na potrzeby firmy,

- w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki": 4.800 zł.

Zapisy w ewidencji wyposażenia

Przedsiębiorca zakupiony laptop ujął w ewidencji wyposażenia pod pozycją nr 121 następująco:

Lp. Data nabycia (wytworzenia) Nr faktury lub rachunku Nazwa wyposażenia Cena zakupu (koszt wy-
tworzenia)
Nr pozycji księgowej Data likwidacji Przyczyna likwidacji
...
121. 18.09.2019 234/09/19 Laptop 4.800 zł 876/19

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2017 r. poz. 728 ze zm.)

www.PoradnikKsiegowego.pl - Podatkowa księga przychodów i rozchodów:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.