rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, księgi rachunkowe, rozliczenia międzyokresowe, MSR
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 1.09.2021

Zaliczki na poczet dywidendy wypłacone wspólnikom w ciągu roku obrotowego i ich rozliczenie

W trakcie roku obrotowego możliwa jest wypłata zaliczek na poczet dywidendy za ten rok. Zasady dotyczące wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy zawierają przepisy art. 194-195 K.s.h. Według ich treści umowa spółki może upoważniać zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne. Wypłacone przez spółkę zaliczki należy uwzględnić odpowiednio przy wypłacie dywidendy po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Z treści art. 195 § 11 K.s.h. wynika, że w przypadku gdy w danym roku obrotowym zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy została wypłacona wspólnikom, a spółka odnotowała stratę albo osiągnęła zysk w wysokości mniejszej od wypłaconych zaliczek, wspólnicy zwracają zaliczki w całości lub odpowiedniej części. Ponadto, jak stanowi art. 198 § 1 K.s.h., wspólnik, który wbrew przepisom prawa lub postanowieniom umowy spółki otrzymał wypłatę (odbiorca), obowiązany jest do jej zwrotu. Członkowie organów spółki, którzy ponoszą odpowiedzialność za taką wypłatę, odpowiadają za jej zwrot spółce solidarnie z odbiorcą.

W księgach rachunkowych wypłatę zaliczki traktuje się jak śródroczny podział wyniku finansowego netto jednostki. Zgodnie bowiem z art. 53 ust. 5 ustawy o rachunkowości odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego, w tym także wpłaty z zysku, dokonywane na podstawie odrębnych przepisów uznaje się za podział wyniku finansowego netto jednostek w ciągu roku obrotowego. Decyzję o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy ujmuje się w księgach rachunkowych po stronie Wn konta 82, w korespondencji ze stroną Ma konta 24-3 "Rozrachunki z udziałowcami". Zaliczka na poczet dywidendy opodatkowana jest w ten sam sposób, co sama dywidenda. W związku z tym, wypłacając zaliczkę na poczet dywidendy, spółka zobowiązana jest potrącić 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

Przykład

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy i jej prezentacja w sprawozdaniu

I. Założenia:

 1. W 2020 r. zarząd spółki z o.o., zgodnie z upoważnieniem wynikającym z umowy spółki, podjął uchwałę o wypłacie wspólnikom (dwie osoby fizyczne) zaliczek na przewidywaną dywidendę za 2020 r. w wysokości po 80.000 zł dla każdego wspólnika.
 2. Spółka od zaliczek na dywidendę potrąciła 19% zryczałtowany podatek dochodowy w łącznej kwocie: 160.000 zł × 19% = 30.400 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
Zapisy w księgach 2020 r.
1. PK - zaliczka na dywidendę, zgodnie z uchwałą, w łącznej kwocie 160.000 zł 82 24-3
2. PK - potrącenie zryczałtowanego podatku dochodowego w łącznej kwocie:
160.000 zł × 19% = 
30.400 zł 24-3 22-3
3. WB - wypłata zaliczki na dywidendę 129.600 zł 24-3 13-0
4. WB - zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego 30.400 zł 22-3 13-0

III. Księgowania:

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy i jej prezentacja w sprawozdaniu

IV. Prezentacja w bilansie zaliczek na poczet dywidendy wypłaconych w trakcie roku obrotowego:

Pozostające na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia 2020 r., saldo Wn konta 82 w wysokości: 160.000 zł, które wyraża stan uchwalonych i zakwalifikowanych do wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, spółka z o.o. zaprezentowała w pasywach bilansu, jako zaliczki na poczet zysku w pozycji A.VII. Fragment pasywów bilansu spółki z o.o. przedstawiał się następująco:

Pozycja Wyszczególnienie Stan na dzień 31 grudnia 2020 r.
A. Kapitał (fundusz) własny  
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) (160.000 zł)

Przykład

Wypłata dywidendy z uwzględnieniem zaliczek wypłaconych w trakcie roku

I. Założenia:

 1. Na podstawie danych z poprzedniego przykładu, przy założeniu, że spółka z o.o. w lipcu 2021 r. zatwierdziła sprawozdanie finansowe za 2020 r., które wykazało zysk netto w wysokości: 250.000 zł.
 2. Wspólnicy podjęli uchwałę o przeznaczeniu całego zysku na wypłatę dywidendy. Po uwzględnieniu zaliczek wypłaconych na poczet dywidendy w 2020 r., wspólnikom pozostała do wypłaty kwota: 250.000 zł - 160.000 zł = 90.000 zł, czyli po: 45.000 zł dla każdego wspólnika.
 3. Od wypłaconej dywidendy spółka potrąciła 19% zryczałtowany podatek dochodowy w łącznej wysokości: 90.000 zł × 19% = 17.100 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
Zapisy księgach 2021 r.
1. PK - przeksięgowanie wyniku finansowego za 2020 r. pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego 250.000 zł 86 82
2. PK - dywidenda do wypłaty, tj. zysk przeznaczony do podziału, pomniejszony o wypłacone zaliczki na poczet dywidendy: 250.000 zł - 160.000 zł =  90.000 zł 82 24-3
3. PK - potrącenie zryczałtowanego podatku dochodowego w łącznej kwocie: 90.000 zł × 19% =  17.100 zł 24-3 22-3
4. WB - wypłata dywidendy w łącznej kwocie 72.900 zł 24-3 13-0

III. Księgowania:

Wypłata dywidendy z uwzględnieniem zaliczek wypłaconych w trakcie roku

www.PoradnikKsiegowego.pl - Ewidencja księgowa na przykładach liczbowych:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.