rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, księgi rachunkowe, rozliczenia międzyokresowe, MSR
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021

Faktury korygujące w księdze podatkowej

Sposób ujęcia faktur korygujących w księdze podatkowej zależy przede wszystkim od przyczyn ich wystawienia. Gdy nie jest to błąd lub pomyłka, wpływ na ujęcie korekty kosztów (przychodów) w księdze ma także wielkość osiągniętych w danym okresie kosztów (przychodów).

Przepisy podatkowe o korekcie

Jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. Gdy w tym okresie rozliczeniowym podatnik nie poniósł kosztów uzyskania przychodów lub kwota poniesionych kosztów jest niższa niż kwota zmniejszenia, podatnik jest obowiązany zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty (art. 22 ust. 7c i ust. 7d ustawy o pdof).

Jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. W sytuacji gdy w tym okresie rozliczeniowym podatnik nie osiągnął przychodów lub osiągnięte przychody są niższe od kwoty zmniejszenia, podatnik jest obowiązany zwiększyć koszty uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone przychody (art. 14 ust. 1m i ust. 1n ustawy o pdof).

Korekta skutkiem błędu

Gdy na fakturze pierwotnej koszt (przychód) został źle wykazany, np. z powodu błędu rachunkowego w obliczeniach lub nieprawidłowo przyjętej ceny, korekty kosztu (przychodu) należy dokonać wstecz, tj. miesiącu, w którym koszt (przychód) został nieprawidłowo ujęty. W księdze podatkowej wprowadza się wówczas fakturę korygującą w tej samej kolumnie, w której uprzednio ujęto nieprawidłową kwotę na podstawie faktury pierwotnej - ze znakiem plus lub minus, w zależności od rodzaju korekty.

Może się to okazać problemem, jeżeli miesiąc ten został już zamknięty, rozliczony, i dokonywane są dalsze, bieżące wpisy do księgi. Wtedy dopisuje się fakturę korygującą jako ostatnią pozycję w miesiącu, w którym ujęta została błędna faktura pierwotna, pod numerem ostatniego wpisu z tego miesiąca np. z dodatkową literą "a" (przykład 1). W ten sposób nie trzeba zmieniać numeracji późniejszych wpisów dokonanych w księdze, naniesionej też na dowody stanowiące ich podstawę. Dokonanie takiej wstecznej korekty w zamkniętym miesiącu spowoduje natomiast konieczność ponownego podsumowania zapisów dokonanych w księdze za ten miesiąc, a także za kolejne pozamykane miesiące tego roku podatkowego, jeśli podatnik podsumowuje zapisy kolejnych miesięcy narastająco od początku roku, a nie za poszczególne miesiące.

Korekta z innych powodów

Jeżeli przyczyna wystawienia faktury korygującej jest inna niż błąd rachunkowy czy oczywista omyłka, tj. np. udzielony przez sprzedawcę rabat, zwrot towaru przez nabywcę, to korektę tę rozlicza się bieżąco. Jeśli dotyczy ona kosztów - fakturę korygującą wpisuje się do księgi w miesiącu, w którym została otrzymana faktura korygująca (przykład 2). Z kolei gdy korekta dotyczy przychodów, fakturę korygującą ujmuje się w księdze w miesiącu, w którym wystawiono fakturę korygującą. Zasadniczo zapisu dokonuje się ze znakiem plus lub minus (w zależności od rodzaju korekty) w tej samej kolumnie, w której uprzednio ujęto fakturę pierwotną.

Jednakże może się zdarzyć sytuacja, w której łączna wartość kosztów (przychodów) miesiąca będzie niższa od wartości korekty zmniejszającej koszty (przychody), która ma być dokonana w tym miesiącu. W takim przypadku podatnik fakturę korygującą koszty powinien ująć w miesiącu jej otrzymania w kolumnie, w której była ujęta faktura pierwotna, ze znakiem minus do wysokości ogółu kosztów poniesionych w tym miesiącu, a nadwyżkę kwoty korekty nad kosztami tego miesiąca powinien wpisać w tym samym wierszu w kolumnie 8 "Pozostałe przychody" ze znakiem plus. Z kolei fakturę korygującą przychody powinien zaewidencjonować w miesiącu jej wystawienia w kolumnie, w której była ujęta faktura pierwotna, ze znakiem minus do wysokości ogółu przychodów osiągniętych w tym miesiącu, a nadwyżkę kwoty korekty nad przychodami tego miesiąca powinien wpisać w tym samym wierszu w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki" ze znakiem plus.

Przykład 1

Podatnik prowadzący księgę podatkową otrzymał w dniu 6 maja 2021 r. fakturę korygującą wystawioną w związku z wykazaniem złej ceny towarów w fakturze pierwotnej dokumentującej zakup towarów handlowych, ujętej w księdze za marzec 2021 r. Wartość netto korekty zmniejszającej koszty to 1.000 zł. Księga za marzec 2021 r. została już zamknięta i podsumowana (podatnik podsumowań dokonuje tylko za poszczególne miesiące), ostatnia pozycja w tej księdze to 342.

Podatnik wpisał do księgi za marzec 2021 r. (pod datą 31 marca br.) kwotę 1.000 zł ze znakiem minus w kolumnie 10 "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu" pod pozycją 342a. Następnie podsumował ponownie zapisy w księdze za ten miesiąc.


Przykład 2

W dniu 10 maja 2021 r. podatnik prowadzący księgę podatkową otrzymał fakturę korygującą wystawioną na okoliczność przyznania rabatu do zakupu towarów handlowych, udokumentowanego fakturą ujętą w księdze za kwiecień 2021 r. Kwota netto rabatu to 1.800 zł. Koszty maja 2021 r. są wyższe od tej kwoty.

Podatnik ujął fakturę korygującą w księdze za maj 2021 r., pod datą 10 maja br., wpisując w kolumnie 10 "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu" kwotę 1.800 zł ze znakiem minus.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.12.2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. poz. 2544)

www.PoradnikKsiegowego.pl - Podatkowa księga przychodów i rozchodów:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.