rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, księgi rachunkowe, rozliczenia międzyokresowe, MSR
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (602) z dnia 20.01.2024

Obowiązek badania sprawozdania finansowego prostej spółki akcyjnej powstałej z przekształcenia spółki akcyjnej

Sporządzam sprawozdanie finansowe prostej spółki akcyjnej, która powstała z przekształcenia spółki akcyjnej. Spółka nie spełnia kryteriów kwalifikujących sprawozdanie finansowe do badania. Dotychczas spółka akcyjna podlegała badaniu ze względu na formę prawną. Księgi spółki nie były zamykane w ciągu roku obrotowego. Sprawozdanie finansowe jest sporządzane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. Na dzień sporządzenia sprawozdania spółka jest już prostą spółką akcyjną. Czy takie sprawozdanie podlega badaniu przez biegłego rewidenta?

Obowiązek badania rocznego sprawozdania finansowego za 2023 r. prostej spółki akcyjnej powstałej z przekształcenia spółki akcyjnej, w sytuacji przedstawionej w pytaniu, nie powstanie. Prosta spółka akcyjna kontynuująca działalność spółki akcyjnej nie przekroczyła bowiem progów określonych w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości.

Zagadnienie przekształcenia spółek regulują przepisy art. 551-584 Kodeksu spółek handlowych. W świetle art. 552 K.s.h. spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Natomiast, w myśl art. 553 K.s.h. spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Wspólnicy spółki przekształcanej stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

W związku z przekształceniem ustawa o rachunkowości wymaga zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający przekształcenie oraz ich otwarcia na dzień przekształcenia (por. art. 12 ust. 1 pkt 3 oraz art. 12 ust. 2 pkt 3 i art. 45 ust. 1 ustawy o rachunkowości). W przypadku jednak przekształcenia spółki akcyjnej w prostą spółkę akcyjną od obowiązku tego można odstąpić. Jak wynika bowiem z art. 12 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości, można nie zamykać i nie otwierać ksiąg rachunkowych w przypadku przekształcenia spółki osobowej oraz spółki cywilnej w inną spółkę osobową, a także spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową. Zarówno spółka akcyjna, jak i prosta spółka akcyjna są spółkami kapitałowymi. Dlatego zastosowanie art. 12 ust. 3 ustawy o rachunkowości w takim przypadku jest możliwe. Z treści pytania wynika, że spółka skorzystała z tego uproszczenia i nie zamykała ksiąg rachunkowych oraz nie sporządzała sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający przekształcenie, sporządzi zaś roczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. już jako prosta spółka akcyjna, tj. po przekształceniu, które miało miejsce w trakcie 2023 r.

Obowiązek badania sprawozdania finansowego regulują przepisy art. 64 ustawy o rachunkowości. Roczne sprawozdania finansowe kontynuującej działalność spółki akcyjnej na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 3 tej ustawy podlegają obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta. Z kolei obowiązek badania rocznego sprawozdania finansowego prostej spółki akcyjnej powstaje, gdy jednostka ta spełni co najmniej dwa z trzech wymienionych w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości warunków. W świetle tego przepisu badaniu podlegają roczne sprawozdania finansowe kontynuujących działalność pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro,

c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro.

W opisanej w pytaniu sytuacji obowiązek badania rocznego sprawozdania finansowego za 2023 r. prostej spółki akcyjnej - kontynuującej działalność spółki akcyjnej - należy rozpatrywać z punktu widzenia prostej spółki akcyjnej.

Roczne sprawozdania finansowe spółki akcyjnej podlegają obligatoryjnemu badaniu ze względu na formę prawną jednostki. W przypadku spółki akcyjnej nie ma bowiem znaczenia wielkość jednostki. Natomiast prosta spółka akcyjna, jeśli nie spełnia warunków wskazanych w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości, nie jest zobowiązana do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego. Dlatego nie podlega badaniu roczne sprawozdanie finansowe za 2023 r. sporządzone przez prostą spółkę akcyjną, jeżeli w 2022 r. spółka akcyjna, o której mowa w pytaniu, nie osiągnęła lub nie przekroczyła dwóch z trzech wielkości, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości.

www.PoradnikKsiegowego.pl - Sprawozdanie finansowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.