rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, księgi rachunkowe, rozliczenia międzyokresowe, MSR
lupa
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019

Zasady klasyfikacji nakładów ponoszonych w związku z użytkowaniem środka trwałego

Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe" (KSR nr 11) w rozdziale VII omawia nakłady ponoszone w okresie użytkowania środka trwałego. Jednostki mogą ponosić nakłady na ten składnik majątku, które skutkują jego ulepszeniem lub warunkują jego użytkowanie. Jeżeli dane czynności stanowią ulepszenie środka trwałego, to jednostka ujmuje je jako zwiększenie wartości początkowej tego środka, natomiast jeśli nakłady warunkują użytkowanie środka trwałego (remont, konserwacja, przegląd), to traktuje się je jako koszty okresu bieżącego użytkowania (eksploatacji). Chcąc prawidłowo zaklasyfikować nakłady ponoszone na dotyczące ulepszeń i bieżącego użytkowania, jednostka powinna zapewnić sobie dostęp do wiedzy specjalistycznej związanej z określonym rodzajem środków trwałych, w tym w szczególności posiadanej przez własnych pracowników służb technicznych lub osób odpowiedzialnych za gospodarkę danym zbiorem środków trwałych.

Nakłady zalicza się do dotyczących ulepszenia lub bieżącego użytkowania zależnie od:

 • rodzaju przeprowadzanych prac lub czynności,
   
 • efektów wykonanych prac lub czynności mierzonych wzrostem wartości użytkowej środka trwałego.

Kryteria klasyfikacji nakładów na dotyczące ulepszenia
lub bieżącego użytkowania środka trwałego

Nakłady skutkujące ulepszeniem środka trwałego Nakłady warunkujące użytkowanie środka trwałego
- remonty, konserwacje, przeglądy
Ujęcie w księgach rachunkowych
- zwiększenie wartości początkowej środka trwałego
- koszty okresu bieżącego użytkowania (eksploatacji)
Warunki, jakie muszą spełniać nakłady poniesione na środek trwały
- przeprowadzane prace lub czynności mają charakter: przebudowy, rozbudowy, modernizacji lub rekonstrukcji obiektu środka trwałego oraz w wyniku tych prac oczekuje się wzrostu wartości użytkowej ulepszonego środka trwałego w stosunku do posiadanej uprzednio* (te dwa warunki muszą być spełnione jednocześnie),
- nakłady te zwiększają wartość użytkową środka trwałego, gdyż zmieniają się:
a) jego parametry charakterystyczne,
b) jego parametry techniczne lub użytkowe
- są to nakłady poniesione w celu utrzymania założonego pierwotnie okresu użytkowania środka trwałego oraz jego wartości użytkowej, mierzonej np.: poziomem zdolności wytwórczych, jakością wytworzonych za jego pomocą produktów, kosztami eksploatacji,
- nakłady te nie zwiększają wartości użytkowej środka trwałego, gdyż nie zmieniają się:
a) jego parametry charakterystyczne,
b) jego parametry techniczne lub użytkowe, także wtedy, gdy do przeprowadzenia remontu wykorzystano nowocześniejsze materiały i części od pierwotnie użytych do budowy środka trwałego
Okres ekonomicznej użyteczności
- jednostka określiła okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego na podstawie okresów użytkowania istotnych części składowych, o krótszym okresie ekonomiczniej użyteczności względem pozostałych części składowych
- jednostka wyznaczając okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego uwzględniła, że w jego trakcie poniesie nakłady na odtworzenie (wymianę) istotnych części składowych środka trwałego o krótszym okresie ekonomicznej użyteczności od pozostałych części składowych tego środka trwałego; odtworzenie to nie przyczynia się bowiem do wydłużenia pierwotnie przyjętego okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego

Wzrost wartości użytkowej środka trwałego wymaga odpowiedniego udokumentowania, wskazującego cechy wartości użytkowej, które ulegną zwiększeniu (por. pkt 7.11 KSR nr 11).

Przykład

Jednostka posiada samochód, którego okres ekonomicznej użyteczności jest warunkowany okresem użytkowania silnika. Jednostka zamierza użytkować ten samochód do jego całkowitego zużycia. Okres ekonomicznej użyteczności samochodu jednostka określiła na poziomie odpowiadającym przebiegowi: 800.000 km. Zgodnie z danymi technicznymi i doświadczeniem silnik takiego pojazdu do czasu jego całkowitego zużycia jest w stanie dać napęd dla przebiegu: 400.000 km. Po tym przebiegu jego eksploatacja staje się ekonomicznie nieopłacalna. Jednostka przyjęła zatem, że w czasie użytkowania samochodu wymieni silnik (remont kapitalny). Dlatego też nakłady poniesione w toku użytkowania na remont kapitalny silnika zostaną zakwalifikowane do kosztów okresu, a nie do ulepszenia wydłużającego okres ekonomicznej użyteczności tego środka trwałego. Nakłady na remont silnika zostaną ujęte w księgach jednostki, zapisem:

      - Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" lub konto zespołu 5,
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu" lub 21 "Rozrachunki z dostawcami".

Inaczej byłoby, gdyby jednostka okres ekonomicznej użyteczności określiła jako równoważnik przebiegu: 400.000 km. W takiej sytuacji koszty remontu kapitalnego zaliczyłaby do ulepszenia wydłużającego okres ekonomicznej użyteczności tego samochodu, zapisem:

   1) nakłady ponoszone na ulepszenie środka trwałego:
      - Wn konto 08 "Środki trwałe w budowie",
      - Ma konto zespołu 1, 2, 3, 5 lub 6,
   2) przeniesienie kosztów ulepszenia na zwiększenie wartości środka trwałego:
      - Wn konto 01 "Środki trwałe",
      - Ma konto 08 "Środki trwałe w budowie".

www.PoradnikKsiegowego.pl - MSR i KSR:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.