rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, księgi rachunkowe, rozliczenia międzyokresowe, MSR
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018

Zakup środka trwałego od osoby fizycznej na podstawie umowy kupna-sprzedaży

Na podstawie umowy kupna-sprzedaży kupiliśmy maszynę od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Maszyna ta będzie stanowiła środek trwały naszej firmy. Za pomocą jakiego dokumentu zaksięgować umowę w programie FK?

W sytuacji opisanej w pytaniu zakup środka trwałego od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej nastąpił na podstawie umowy kupna-sprzedaży, więc umowa ta stanowi dla jednostki dowód zakupu środka trwałego.

W świetle art. 20 ust. 2 ustawy o rachunkowości, podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Dowód księgowy powinien zawierać co najmniej dane określone w art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Zatem umowa kupna-sprzedaży może stanowić dowód księgowy, jeżeli w swojej treści zawiera co najmniej następujące elementy:

 • określenie stron umowy (nazwę i adresy), czyli osób uczestniczących w operacji gospodarczej, której umowa dotyczy,
   
 • datę sporządzenia umowy oraz datę dokonania operacji gospodarczej, której dotyczy, z tym że, jeżeli daty te pokrywają się, to wystarczy podanie jednej daty,
   
 • opis przedmiotu operacji gospodarczej oraz jego wartość, jeżeli to możliwe określoną także w jednostkach naturalnych,
   
 • podpisy osób uprawnionych do prawidłowego dokumentowania operacji gospodarczych.

Ponadto umowa kupna-sprzedaży, jako dowód księgowy, powinna zostać oznaczona numerem lub innym oznaczeniem umożliwiającym powiązanie jej z zapisami księgowymi dokonanymi na podstawie tej umowy.

Dodatkowo, jeżeli jednostka przyjmie takie zasady, wprowadzenie środka trwałego do ewidencji bilansowej może nastąpić na podstawie dowodu "OT - Przyjęcie środka trwałego", wystawionego w oparciu o umowę kupna-sprzedaży.


Czy zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych, dotyczący zakupu maszyny od osoby fizycznej, jest kosztem działalności operacyjnej naszej jednostki, czy powinien podwyższać wartość początkową maszyny? Podatek zapłaciliśmy przed przyjęciem tego składnika majątku do używania.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacony przy zakupie maszyny (zakwalifikowanej do środków trwałych) jest związany bezpośrednio z nabyciem tego składnika majątku i będzie zwiększać jego wartość początkową. Podatku tego nie należy ujmować bezpośrednio w kosztach działalności operacyjnej jednostki. Będzie on zaliczony do kosztów, poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej maszyny.

Wartością początkową środka trwałego nabytego w drodze zakupu, jest jego cena nabycia, czyli kwota należna sprzedającemu bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, powiększona o koszty bezpośrednio związane z tym zakupem i przystosowaniem środka trwałego do stanu zdatnego do używania, poniesione przez jednostkę do dnia przyjęcia tego środka do używania. Cenę nabycia powiększają koszty transportu, załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, natomiast pomniejszają rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski. Na wartość początkową środka trwałego wpływa również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu jego finansowania oraz związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu (por. art. 28 ust. 2 i 8 ustawy o rachunkowości).

Na wartość początkową maszyny, stanowiącej środek trwały jednostki, składa się zatem cena jej zakupu powiększona o koszty związane z tym zakupem, w tym także poniesiony podatek od czynności cywilnoprawnych.

Ewidencja księgowa podatku od czynności cywilnoprawnych

1. PK - zarachowanie podatku od czynności cywilnoprawnych na zwiększenie wartości początkowej środka trwałego:
      - Wn konto 01 "Środki trwałe",
      - Ma konto 22-3 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne".
2. WB lub KW - wpłata podatku od czynności cywilnoprawnych:
      - Wn konto 22-3 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne",
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący" (w przypadku zapłaty podatku przelewem)
         lub 10 "Kasa" (w przypadku zapłaty podatku gotówką).

www.PoradnikKsiegowego.pl - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SrodkiTrwale.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.