rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, księgi rachunkowe, rozliczenia międzyokresowe, MSR
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (983) z dnia 20.04.2018

Czy remont środka trwałego należy rozliczać za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych czynnych?

Jak rozliczyć przeprowadzony w kwietniu 2018 r. remont budynku polegający na wymianie drzwi, podłóg, instalacji elektrycznej, sanitariatów czy malowaniu ścian? Czy koszt taki będzie można rozliczać poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów od maja 2018 r. do końca kwietnia 2019 r.? Ewidencję kosztów prowadzimy na kontach zespołu 4 i 5.

Koszty remontu, co do zasady, podlegają odniesieniu bezpośrednio w koszty okresu, w którym je poniesiono. W przypadku remontów okresowych (kapitalnych) jednostka może przyjąć zasadę polegającą na rozliczaniu takich kosztów poprzez rozliczenia międzyokresowe. Okres dokonywania takich rozliczeń powinien być uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.

Koszty remontu a rozliczenia międzyokresowe kosztów

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jednostki dokonują czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.

Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów mogą następować stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia powinien być uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności (o której jest mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy).

Ponadto w pkt 6.3.30 Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4 "Utrata wartości aktywów" (Dz. Urz. Min. Fin. z 2012 r. poz. 15) wskazano, że jednostki w ramach weryfikacji ustalają, czy wykazanie w księgach rachunkowych krótko- i długoterminowych nakładów przyszłych okresów (takich jak np.: opłacone z góry: czynsze, opłaty z tytułu leasingu operacyjnego, ubezpieczenia, prenumeraty, remonty kapitalne, pierwsze wyposażenie itp.) w kwocie nierozliczonej na dzień bilansowy jest zasadne, czy też kwota tego rozliczenia, przypadająca na kolejny okres sprawozdawczy, powinna być zmniejszona z powodu utraty przyszłych korzyści ekonomicznych przynoszonych przez dany nakład. Jeżeli stwierdza się, że korzyści ekonomiczne będą mniejsze, to wynikająca z ksiąg rachunkowych wartość takiego międzyokresowego rozliczenia wymaga zmniejszenia. Wysokość odpisu aktualizującego ustala się na podstawie profesjonalnego osądu związku, jaki zachodzi między danym tytułem rozliczeń międzyokresowych a planowanymi działaniami jednostki. Odpisy aktualizujące wycenę rozliczeń międzyokresowych zwiększają odpowiednio pozostałe koszty operacyjne.

Przepisy prawne Krajowe Standardy Rachunkowości,
w tym KSR nr 4, dostępne są w serwisie
www.przepisy.gofin.pl  w dziale Rachunkowość

Z przytoczonych regulacji wynika, że nakłady w postaci remontów kapitalnych, jako dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych, mogą być rozliczane za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów. Celem takiego rozliczenia jest zapewnienie równomiernego obciążenia wyniku finansowego, w poszczególnych okresach sprawozdawczych, czyli kosztami przypadającymi na dany okres sprawozdawczy.

W przypadku planowych remontów kapitalnych najbardziej właściwym okresem rozliczania takich kosztów wydaje się być okres obejmujący lata obrotowe, jakie upłyną do kolejnego planowego remontu. Oczywiście w ramach przyjętej polityki rachunkowości okres ten może być odpowiednio skrócony, np. wskutek istotności rozliczanego kosztu.

Co więcej, biorąc pod uwagę istotność poniesionego kosztu, jednostka może również odstąpić całkowicie od rozliczania takiego wydatku za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów. Zauważyć należy, że koszty remontów bieżących mających na celu przywrócenie sprawności środka trwałego, co do zasady, nie podlegają rozliczeniu w czasie, a poniesione koszty obciążają wynik okresu, w którym je poniesiono.

wykrzyknik Sposób rozliczania kosztów remontu powinien zostać określony przez kierownika jednostki w przyjętych do stosowania zasadach (polityce) rachunkowości (por. art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości).

Rozliczenie kosztów w czasie - ujecie w księgach rachunkowych

Koszty podlegające rozliczeniu w czasie związane z działalnością operacyjną jednostki rozlicza się za pośrednictwem konta 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów". Wartości ujęte na tym koncie podlegają stopniowo rozliczeniu (w kolejnych okresach sprawozdawczych) na odpowiednie koszty działalności operacyjnej.

Ewidencja dotycząca rozliczeń w jednostkach grupujących koszty na kontach zespołu 4 i 5 może przebiegać następująco:

I sposób - polega na wstępnym ujmowaniu kosztów zakwalifikowanych do czynnych rozliczeń międzyokresowych (wynikających z dowodów źródłowych) na kontach kosztów rodzajowych, a następnie przeniesieniu ich za pośrednictwem konta 49 "Rozliczenie kosztów" na konto 64-0.
   W księgach rachunkowych występują wówczas następujące zapisy:
   a) zaliczenie poniesionych wydatków do kosztów rodzajowych, zapisem:
      - Wn konto 40 "Koszty według rodzajów",
      - Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami", konto 24 "Pozostałe rozrachunki"
         lub konto 30 "Rozliczenie zakupu";
   b) przeniesienie kosztu do rozliczenia w czasie:
      - Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
      - Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów";
   c) zarachowanie kosztu do okresu, którego dotyczy:
      - Wn konto zespołu 5,
      - Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów";
II sposób - polegający na ujmowaniu bezpośrednio z dokumentów źródłowych poniesionych kosztów na koncie 64-0, tj. z pominięciem wstępnego ich ujęcia na koncie 40.
   W takim przypadku zapisy w księgach rachunkowych przebiegać będą następująco:
   a) koszt wynikający z dowodów źródłowych:
      - Wn konto 64-0,
      - Ma konto 21, konto 24 lub konto 30;
   b) zarachowanie kosztu do okresu, którego dotyczy:
      - Wn konto 40,
      - Ma konto 64-0
      oraz równolegle:
      - Wn konto zespołu 5,
      - Ma konto 49.

Przykład

Jednostka przeprowadziła planowy remont budynku biurowego. Wartość poniesionych nakładów wyniosła 295.200 zł (w tym VAT 55.200 zł). Kolejny taki remont przewidywany jest za 4 lata. W zasadach (polityce) rachunkowości przyjętych do stosowania w jednostce zapisano, iż remonty okresowe rozliczane są za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów w okresie poprzedzającym przeprowadzenie kolejnego remontu (tu: 4 lat). Jednostka ewidencjonuje koszty na kontach zespołu 4 i 5.

Odpis miesięczny ustalono następująco:

240.000 zł : 4 lata = 60.000 zł; 60.000 zł : 12 miesięcy = 5.000 zł.

Dekretacja:

Opis operacji: Kwota Konto
Wn Ma
1. Faktura dotycząca wykonanych nakładów remontowych:      
   a) wartość brutto: 295.200 zł 30 24
   b) VAT podlegający odliczeniu: 55.200 zł 22-1 30
   c) wartość netto: 240.000 zł 40-2 30
2. Przeniesienie kosztów do rozliczenia w czasie: 240.000 zł 64-0 49
3. Obciążenie kosztów bieżącego okresu: 5.000 zł 55 64-0

Księgowania:

Rozliczenie kosztów w czasie - ujecie w księgach rachunkowych

www.PoradnikKsiegowego.pl - Rozliczenia międzyokresowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.