rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, księgi rachunkowe, rozliczenia międzyokresowe, MSR
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020

Rozliczenia międzyokresowe kosztów operacji finansowych

W myśl art. 39 ust. 4 ustawy o rachunkowości, jeżeli zgodnie z umową wartość otrzymanych finansowych składników aktywów jest niższa od zobowiązania zapłaty za nie, w tym również z tytułu emitowanych przez jednostkę papierów wartościowych, to różnica stanowi czynne rozliczenie międzyokresowe kosztów, które odpisuje się w koszty finansowe w równych ratach, w ciągu okresu, na jaki zaciągnięto zobowiązanie. Do kosztów operacji finansowych ujmowanych na koncie 65-1 "Inne rozliczenia międzyokresowe" zalicza się np. kwoty potrąconych prowizji od otrzymanych kredytów lub pożyczek, odsetki należne od przyznanych kwot pobrane z góry za cały okres kredytowania.

W przypadku gdy prowizja za udzielenie np. kredytu obrotowego zostanie pobrana przez bank z góry, to na konto jednostki wpłynie kwota niższa niż przypadająca do spłaty. Jeżeli zgodnie z umową wartość otrzymanych finansowych składników aktywów jest niższa od zobowiązania zapłaty za nie to, zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o rachunkowości, różnica ta stanowi czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Wartość tej różnicy należy zatem aktywować i ująć na koncie 65-1 "Inne rozliczenia międzyokresowe". W kolejnych okresach, kwotę prowizji odpisuje się w koszty finansowe w równych ratach, w ciągu okresu, na jaki zaciągnięto zobowiązanie. Warto jednak pamiętać, że jeśli kwota prowizji jest nieistotna i jej jednorazowe zarachowanie w koszty nie zniekształci wyniku finansowego, to nie trzeba jej wówczas rozliczać w czasie. W takim przypadku ewidencjonuje się ją bezpośrednio w koszty finansowe.

Ewidencja księgowa rozliczenia pobranej z góry prowizji od kredytu obrotowego,
której wartość jest dla jednostki istotna

1. Wpływ kredytu na rachunek bieżący jednostki pomniejszony o pobraną z góry prowizję:
   a) kwota przyznanego kredytu:
      - Ma konto 13-4 "Kredyty bankowe" (w analityce: Kredyt obrotowy),
   b) prowizja potrącona z góry przez bank:
      - Wn konto 65-1 "Inne rozliczenia międzyokresowe",
   c) kwota kredytu, jaka wpłynęła na rachunek bankowy:
      - Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący".
2. Bieżące odpisanie kwoty prowizji rozliczonej w czasie:
      - Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",
      - Ma konto 65-1 "Inne rozliczenia międzyokresowe".

Na dzień bilansowy - zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 8 ustawy o rachunkowości - zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. W przypadku kredytów bankowych, za kwotę wymagającą zapłaty uważa się pozostałą do spłaty część kapitałową kredytu wraz z odsetkami naliczonymi na dzień bilansowy. Zatem w księgach rachunkowych należy wykazać również skalkulowane na dzień bilansowy od niespłaconego kredytu odsetki, mimo że zgodnie z terminem spłaty nie są one jeszcze wymagalne. Taki sposób prezentacji jest zgodny z zasadą memoriału określoną w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Ewidencja nienotyfikowanych odsetek na koncie 13-4 może powodować trudności w uzgodnieniu salda tego konta z bankiem na dzień bilansowy. Dlatego wskazane jest księgowanie tych odsetek na koncie analitycznym do konta 13-4 lub na koncie 65-1,

Przykład

I. Założenia:

 1. Spółka w październiku 2020 r. zaciągnęła w banku kredyt obrotowy w kwocie: 200.000 zł. Na dzień bilansowy ujęła w księgach nienotyfikowane przez bank odsetki od tego kredytu w kwocie: 2.000 zł.
   
 2. Zgodnie polityką rachunkowości, nienotyfikowane na dzień bilansowy odsetki od kredytów, spółka ujmuje na koncie 65-1 "Inne rozliczenia międzyokresowe".

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - naliczone na dzień bilansowy odsetki od kredytu obrotowego 2.000 zł 75-1 65-1

III. Księgowania:

Rozliczenia międzyokresowe kosztów operacji finansowych

Niezależnie od sposobu ujęcia w księgach rachunkowych odsetek od kredytów naliczonych przez jednostkę na dzień bilansowy, których termin płatności przypada na rok następny (Ma konto 13-4 lub 65-1), odsetki te wykazuje się w pasywach bilansu łącznie z kredytem. Kredyty wykazuje się w pasywach bilansu sporządzanego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości w podziale na długoterminowe (wymagalne w okresie powyżej 12 miesięcy) i krótkoterminowe (wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego), następująco:

1) kredyty długoterminowe w pozycji B.II.3 lit. a) "Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki",

2) kredyty krótkoterminowe w pozycji B.III.3 lit. a) "Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki".

www.PoradnikKsiegowego.pl - Rozliczenia międzyokresowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.