rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, księgi rachunkowe, rozliczenia międzyokresowe, MSR
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 (1182) z dnia 1.11.2023

Zakup i sprzedaż używanych samochodów ciężarowych stanowiących towary handlowe

Jednostka prowadzi działalność handlową polegającą na kupnie oraz sprzedaży samochodów ciężarowych. Zakupione pojazdy ujmowane są w księgach rachunkowych jako towary handlowe. Do momentu sprzedaży jednostka często ponosi koszty związane z ich naprawą, wymianą części eksploatacyjnych, czy wydatków związanych z bieżącym serwisem, np. myciem pojazdów. Czy koszty te powinny zwiększać ich wartość? W jaki sposób je księgować? W którym momencie koszty te są potrącalne dla celów bilansowych oraz podatkowych?

Wydatki związane z naprawą pojazdów, w tym wymianą elementów eksploatacyjnych służących przygotowaniu pojazdu do sprzedaży, powinny zwiększać ich cenę nabycia, a tym samym wartość towarów. Na ogólnych zasadach tak ustalona wartość towaru zostanie zaliczona do kosztów (zarówno bilansowych, jak i podatkowych) w momencie ich zbycia (pojazdów/towarów). Natomiast koszty związane z bieżącymi wydatkami, typu mycie pojazdów czy koszt ich magazynowania, będą stanowiły koszty okresu, w którym zostały poniesione.

1. Wycena zakupionych pojazdów

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy o rachunkowości, składniki majątku zakupione w celu odprzedaży w stanie nieprzetworzonym zalicza się do towarów. Tak samo będzie w przypadku pojazdów nabywanych w celu ich sprzedaży, które wymagają dokonania napraw przywracających im zdatność do użycia.

Towary podlegają wycenie w oparciu o cenę:

Cena nabycia to cena zakupu składnika aktywów obejmująca kwotę należną sprzedającemu bez podlegających odliczeniu podatku VAT oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny - jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu (por. art. 28 ust. 2 ww. ustawy).

Jak wynika z przywołanej definicji, cena nabycia obejmuje m.in. "koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu". Oznacza to, że w przypadku gdy jednostka wycenia towary według cen nabycia (w naszej ocenie, nie jest zasadne stosowanie wyceny wyłącznie w oparciu o cenę zakupu), to wymienione w pytaniu koszty napraw czy wymiany elementów eksploatacyjnych nabywanych w celu zbycia pojazdów zwiększą ich cenę nabycia, a tym samym wartość towarów.

2. Ewidencja księgowa zakupu i sprzedaży pojazdów

Przyjmując, że nabywane w celu odprzedaży samochody ciężarowe stanowią towary podlegające objęciu ewidencją magazynową, ich wprowadzenie do ksiąg rachunkowych może następować zapisem:

- Wn konto 33 "Towary",
- Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami" lub konto 30 "Rozliczenie zakupu".

Zakładając, że towary podlegają ewidencji w cenach nabycia oraz koniecznym jest poniesienie dodatkowych wydatków bezpośrednio związanych z przystosowaniem samochodu do sprzedaży, np. dotyczących jego napraw, zasadnym może być przyjęcie rozwiązania polegającego na ujęciu w momencie zakupu jego wartości na odrębnym koncie przeznaczonym do ewidencji towarów, np. konto 33-2 "Towary przystosowywane do sprzedaży". Wówczas wydatki dotyczące np. naprawy jako koszty przystosowania składnika aktywów do wprowadzenia do obrotu, można księgować zapisem:

- Wn konto 33-2 "Towary przystosowywane do sprzedaży",
- Ma konto 21 lub konto 30.

Po zakończeniu prac pełną wartość towaru (tj. sumy ceny zakupu i kosztów naprawy) można przeksięgować na konto służące do ewidencji towarów kompletnych gotowych do sprzedaży, zapisem:

- Wn konto 33,
- Ma konto 33-2.

Zaznaczmy, że nie wszystkie koszty związane z zakupionymi pojazdami stanowiącymi towary podlegają odniesieniu na zwiększenie ceny nabycia. Będzie tak przykładowo, jeżeli jednostka ponosi wydatki wynikające wyłącznie z faktu posiadania towarów, a nie ich przystosowania do sprzedaży. Mogą to być wydatki na mycie pojazdów, ich ubezpieczenie czy ochronę terenu, na jakim są przetrzymywane. Wydatki takie zaliczane są bezpośrednio do kosztów działalności operacyjnej, co w ewidencji księgowej może zostać ujęte zapisem, np.:

- Wn konto 40-2 "Usługi obce",
- Ma konto 21 lub konto 30.

W momencie sprzedaży pojazdu uzyskany w związku z tym przychód podlega ujęciu po stronie Ma konta 73-0 "Sprzedaż towarów" w korespondencji z kontem służącym do ewidencji VAT należnego oraz rozrachunków z odbiorcami. Natomiast wydanie nabywcom samochodów (towarów) można ująć:

- Wn konto 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)",
- Ma konto 33.

Zaznaczmy, że w sytuacji gdy sprzedaż samochodu jest realizowana w procedurze VAT marża, opodatkowaniu 23% VAT podlega wyłącznie marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, przy czym wartość VAT należnego ustala się metodą "w stu". Ze względu na ustawowe ograniczenia w praktyce taki sposób opodatkowania stosowany jest jednak najczęściej do sprzedaży samochodów osobowych. Pisaliśmy o tym m.in. w BI nr 2 z 10 stycznia 2023 r.

Przykład

Jednostka prowadząca działalność w zakresie handlu używanymi samochodami ciężarowymi we wrześniu 2023 r. zakupiła od innej firmy uszkodzony samochód za kwotę 123.000 zł, w tym 23.000 zł VAT naliczony. Wydatki dotyczące naprawy wyniosły 24.600 zł, w tym VAT 4.600 zł. W październiku 2023 r. samochód został sprzedany za kwotę 172.200 zł, w tym VAT 32.200 zł. Pojazdy stanowią w jednostce towary ewidencjonowane w cenie nabycia.

Dekretacja:

Opis operacji: Kwota Konto
Wn Ma
1. Nabycie uszkodzonego pojazdu:
   a) wartość brutto: 123.000 zł 30 21
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu: 23.000 zł 22-2 30
   c) wartość netto: 100.000 zł 33-2 30
2. Faktura za naprawę:
   a) wartość brutto: 24.600 zł 30 21
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu: 4.600 zł 22-2 30
   c) wartość netto: 20.000 zł 33-2 30
3. Przeksięgowanie wartości samochodu gotowego do sprzedaży: 120.000 zł 33 33-2
4. Faktura sprzedaży pojazdu:
   a) należność od odbiorcy: 172.200 zł 20
   b) VAT należny: 32.200 zł 22-1
   c) uzyskany przychód: 140.000 zł 73-0
5. Wydanie samochodu: 120.000 zł 73-1 33

Księgowania:

Ewidencja księgowa zakupu i sprzedaży pojazdów

3. Rozliczenie dla celów podatku dochodowego

Wydatki na zakup samochodów ciężarowych uznawanych za towary handlowe podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów jako wydatki bezpośrednio związane z przychodem. Oznacza to, że mogą one stanowić koszty podatkowe generalnie z chwilą uzyskania przychodów z ich sprzedaży.

Taki sam sposób wykazania kosztów dotyczy dodatkowych wydatków związanych z zakupem omawianych pojazdów, tj. wydatków ponoszonych na ich przystosowanie do sprzedaży (tu: m.in. wydatków na ich naprawy). Z kolei wydatki związane z ogólnym funkcjonowaniem podmiotu gospodarczego (np. za mycie ww. samochodów) powinny być ujmowane w kosztach podatkowych - jako tzw. koszty pośrednie - generalnie w dacie poniesienia.

W zakresie uzyskanego przychodu ze sprzedaży pojazdów (tu: towarów handlowych) należy wskazać, że ustala się go również na zasadach ogólnych. Przychodem jest generalnie kwota należna ze sprzedaży pomniejszona o podatek VAT, a przychód ten powstaje z chwilą wydania samochodu, wystawienia faktury lub uregulowania należności, w zależności które z tych zdarzeń wystąpiło najwcześniej.

www.PoradnikKsiegowego.pl - Ewidencja księgowa na przykładach liczbowych:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.