rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, księgi rachunkowe, rozliczenia międzyokresowe, MSR
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022

Środki trwałe i wyposażenie otrzymane w formie aportu

W styczniu 2022 r. przekazano aportem z jednoosobowej działalności gospodarczej do spółki komandytowej środki trwałe i wyposażenie (całkowicie zamortyzowane). Jak ująć to zdarzenie w księgach rachunkowych spółki?

W księgach rachunkowych spółki komandytowej otrzymanie aportu w postaci środków trwałych polega na zwiększeniu wartości aktywów trwałych, zapisem po stronie Wn konta 01 "Środki trwałe", w korespondencji ze stroną Ma konta 30 "Rozliczenie zakupu" lub 24 "Pozostałe rozrachunki". Z kolei sposób ujęcia wyposażenia otrzymanego aportem zależeć będzie od przyjętych w polityce rachunkowości spółki rozwiązań odnoszących się do takich składników aktywów.

Otrzymane aportem środki trwałe spółka komandytowa powinna wprowadzić do ksiąg rachunkowych, na podstawie dowodu "OT - Przyjęcie środka trwałego". Dla celów bilansowych wartością początkową pojedynczych środków trwałych otrzymanych w drodze aportu jest cena ich nabycia, za którą przyjmuje się wartość ustaloną w umowie spółki, nie wyższą od wartości rynkowej (ceny sprzedaży). Od tak ustalonej wartości początkowej spółka, o której mowa w pytaniu, będzie dokonywała odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych, uwzględniając przy ustalaniu okresu i rocznej stawki amortyzacyjnej okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych (por. art. 32 ustawy o rachunkowości).

Do ksiąg rachunkowych spółki komandytowej należy wprowadzić również otrzymane aportem wyposażenie. Sposób ujęcia wyposażenia zależy od przyjętych w polityce rachunkowości spółki komandytowej rozwiązań ewidencyjnych, odnoszących się do tego rodzaju aktywów. Jeżeli składniki wyposażenia spełniają warunki definicji środków trwałych (o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości), to spółka komandytowa może zakwalifikować je do środków trwałych. Ustawa o rachunkowości nie wyznacza wartości granicznej, poniżej której można uznać dany składnik aktywów za niskocenny. Jednostki wyznaczają taką wartość dla celów bilansowych we własnym zakresie, często korzystając z kwoty dolnej granicy wartości początkowej składników uznawanych za środki trwałe, określonej w przepisach o podatku dochodowym. Kwota ta wynosi obecnie 10.000 zł.

Na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy o rachunkowości dla środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej można ustalać odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe w sposób uproszczony, przez:

1) dokonywanie zbiorczych odpisów dla grup środków zbliżonych rodzajem i przeznaczeniem lub

2) jednorazowo odpisując wartość tego rodzaju środków trwałych.

Pierwszy sposób polega na grupowaniu niskocennych środków trwałych podobnych ze względu na rodzaj lub przeznaczenie i ustalaniu zbiorczych odpisów amortyzacyjnych dla danej grupy środków trwałych. Obiektem inwentarzowym w takiej sytuacji będzie grupa składników majątkowych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się wówczas na zasadach ogólnych, określonych w art. 32 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Ważne jest to, że od łącznej wartości grupy środków trwałych nie można dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Z kolei drugi sposób polega na dokonaniu jednorazowego odpisu amortyzacyjnego wartości początkowej środka trwałego - pojedynczego obiektu inwentarzowego - w koszty okresu, w którym przyjęto ten składnik majątku do użytkowania.

Warto pamiętać, że szczegółowe regulacje dotyczące niskocennych środków trwałych zawiera KSR nr 11 "Środki trwałe". Z pkt 4.28 tego standardu wynika, że w przypadku nieistotnej wartości początkowej składnika majątku spełniającego warunki uznania za środek trwały możliwe jest stosowanie uproszczeń. Uproszczenia te przedstawiono w poniższej tabeli.

Ujęcie niskocennego składnika majątku w środkach trwałych Nieujęcie niskocennego składnika majątku w środkach trwałych
Niskocenny składnika majątku zostaje ujęty w środkach trwałych i:
- zostaje objęty zbiorczym obiektem inwentarzowym,
- stanowi pojedynczy obiekt inwentarzowy, ale pod datą przyjęcia do użytkowania jego wartość początkowa jest jednorazowo odpisywana w ciężar kosztów amortyzacji
Niskocenny składnik majątku nie zostaje ujęty w środkach trwałych i:
- jego wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów materiałów pod datą oddania do użytkowania, jednocześnie jednak przedmiot objęty zostaje ilościową lub ilościowo-wartościową ewidencją pozabilansową,
- jego wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów materiałów pod datą oddania do użytkowania

Spółka komandytowa, o której mowa w pytaniu, może zatem stosować dla niskocennych środków trwałych powyższe rozwiązania, pamiętając o zasadzie istotności. Prawo bilansowe zezwala bowiem na stosowanie uproszczeń dopuszczonych ustawą o rachunkowości, pod warunkiem, że uproszczenia te nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki (por. art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości).

Przykład

I. Założenia:

 1. Spółka komandytowa otrzymała w formie aportu środki trwałe oraz wyposażenie. Ustalona w umowie spółki wartość środków trwałych wynosiła: 80.000 zł, a wyposażenia: 5.000 zł.
 2. Zgodnie z polityką rachunkowości spółki, niskocenne składniki majątku (wyposażenie) nie zostały zaliczone do środków trwałych. Przyjęto je do magazynu materiałów w dniu przekazania do użytkowania i odniesiono w koszty.
 3. Ewidencja kosztów odbywa się w spółce na kontach zespołu 4.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - wartość wkładów zadeklarowana w umowie spółki 85.000 zł 24-2 80
2. OT - przyjęcie środków trwałych 80.000 zł 01 24-2
3. PZ - przyjęcie wyposażenia do magazynu 5.000 zł 31-1 24-2
4. WZ - wydanie z magazynu wyposażenia do używania 5.000 zł 40-1 31-1


III. Księgowania:

Środki trwałe i wyposażenie otrzymane w formie aportu

www.PoradnikKsiegowego.pl - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SrodkiTrwale.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.