rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, księgi rachunkowe, rozliczenia międzyokresowe, MSR
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021

Wydatki na zakup odzieży ochronnej dla pracowników i zleceniobiorców

Prowadzimy działalność gospodarczą w branży budowlanej i deweloperskiej. Zatrudniamy pracowników na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych. Koszty podstawowej działalności ewidencjonujemy na kontach zespołu 4 i 5. Każdy projekt ujmujemy na oddzielnych kontach. Czy koszty zakupu odzieży ochronnej dla pracowników i zleceniobiorców powinniśmy przypisywać do poszczególnych budów? W przypadku niezwrócenia odzieży ochronnej przez pracownika czy zleceniobiorcę po zakończonej umowie, wystawiamy notę obciążeniową tytułem braku zwrotu odzieży ochronnej. Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

Wydatki, które jednostka ponosi na zakup odzieży ochronnej dla pracowników i zleceniobiorców zalicza się do kosztów działalności operacyjnej i ewidencjonuje na koncie 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia". Jeżeli stosuje ona także konta zespołu 5, to wartość świadczeń rzeczowych w postaci przekazanej pracownikom oraz zleceniobiorcom odzieży roboczej ujmie według miejsc powstawania kosztów, czyli z podziałem na miejsca pracy, w których osoby te świadczą pracę. W sytuacji gdy jednostka, o której mowa w pytaniu, ma w ewidencji wyodrębnione koszty poszczególnych budów, to w ten sposób powinna również kwalifikować koszty dotyczące odzieży ochronnej wydanej pracownikom oraz zleceniobiorcom. Jeśli pracownik lub zleceniobiorca nie zwróci odzieży ochronnej, to jednostka ma prawo wystawić notę obciążeniową.

Zakup odzieży dla pracowników jest obowiązkiem pracodawcy wynikającym wprost z przepisów prawa pracy. Z art. 2377 § 1 Kodeksu pracy (K.p.) wynika, że pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach, zarówno wtedy, gdy odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, jak i ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bhp. Ponadto w myśl art. 2379 K.p., pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe, oraz zapewnić odpowiednio ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie. Jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynności te mogą być wykonywane przez pracownika, pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika.

Pytania Czytelników Więcej odpowiedzi ekspertów Gofinu
na pytania Czytelników
można znaleźć w serwisie
www.pytaniaczytelnikow.gofin.pl

Pracodawca powinien prowadzić dla każdego pracownika kartę ewidencyjną przydziału odzieży, jak również obuwia oraz środków ochrony indywidualnej, a także wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację. Znajduje to potwierdzenie w przepisie § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. poz. 2369).

Należy pamiętać, że odzież robocza jest własnością pracodawcy. Na mocy art. 124 K.p. pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się m.in. środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu. Pracownik może uwolnić się od powyższej odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia.

Jeżeli nastąpi rozwiązanie stosunku pracy, to pracownik powinien zwrócić pracodawcy odzież ochronną. Jeśli pracownik tego nie zrobi, to pracodawca ma prawo domagać się od pracownika zwrotu wartości odzieży ochronnej w wartości uwzględniającej jej zużycie. Pracodawca ma zatem prawo obciążyć pracownika wartością niezwróconej mu odzieży, wystawiając przykładowo notę księgową lub dokonując potrącenia z wynagrodzenia, za pisemną zgodą pracownika (por. art. 91 § 1 K.p.).

Z kolei zasady zawierania umów cywilnoprawnych, do których zaliczane są umowa zlecenia oraz umowa o dzieło, uregulowane są przepisami Kodeksu cywilnego. Z Kodeksu pracy wynika jedynie, że pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą (por. art. 304 § 1 K.p.). Naszym zdaniem, wszelkie postanowienia dotyczące m.in. przekazania i zwracania odzieży ochronnej powinny wynikać bezpośrednio z umów cywilnoprawnych.

Ewidencja księgowa wydatków na zakup odzieży roboczej

1. Faktura dokumentująca zakup odzieży ochronnej dla pracowników i zleceniobiorców:

a) wartość netto faktury:

- Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",

b) kwota VAT naliczonego podlegającego odliczeniu:

- Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",

c) wartość brutto faktury:

- Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami".

2. Przekazanie odzieży pracownikom lub zleceniobiorcom:

- Wn konto 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia",
- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu"

oraz równolegle:

- Wn odpowiednie konto zespołu 5,
- Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

3. Nota księgowa - obciążenie pracownika z tytułu braku zwrotu odzieży ochronnej:

- Wn konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami",
- Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

4. LP - potrącenie należności z wynagrodzenia:

- Wn konto 23-0 "Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń",
- Ma konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami".

www.PoradnikKsiegowego.pl - Plan kont:

 Baza przykładów ewidencji księgowej
wraz z obszernym komentarzem
www.plankont.gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.