rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, księgi rachunkowe, rozliczenia międzyokresowe, MSR
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1163) z dnia 20.04.2023

Rozliczanie nabycia serwisów oraz stron internetowych - interpretacja KIS

Zakupione serwisy oraz strony internetowe, którym towarzyszy przeniesienie autorskich lub pokrewnych praw majątkowych, jeżeli będą wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej w okresie dłuższym niż rok, należy uznać za podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne (dalej: wnip). Jedynie w sytuacji, gdy wartość takiej wnip nie przekracza 10.000 zł wydatek na jej nabycie może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, w miesiącu jej oddania do używania.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 marca 2023 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.59.2023.1.AK)

Stan faktyczny oraz stanowisko podatnika

Spółka w ramach prowadzonej działalności nabywała m.in. majątkowe prawa do stron oraz serwisów internetowych, którym towarzyszyło przeniesienie autorskich lub pokrewnych praw majątkowych. W przypadkach, gdy strona internetowa była oparta o autorski system informatyczny, to przedmiotem zakupu było prawo do takiego systemu informatycznego.

Przewidywany okres wykorzystywania (używania) stron oraz serwisów internetowych był dłuższy niż rok.

W związku z powyższym spółka zwróciła się do organu podatkowego z następującymi pytaniami:

 1. Czy nabywane prawa do serwisów oraz stron internetowych stanowią wnip na gruncie ustawy o PDOP?
 2. Jeżeli odpowiedź na pierwsze pytanie jest twierdząca, to czy w sytuacji, gdy na fakturach od dostawców nie występuje rozdzielenie poszczególnych wydatków (tj. faktury zawierają jedną pozycję dotyczącą zakupu serwisów i stron internetowych, bez wydzielenia ceny za poszczególne elementy), należy pełną wartość z faktury przypisać do wnip podlegającej amortyzacji?
 3. Czy natomiast w przypadku, gdy na fakturach zakupu występuje rozdzielenie poszczególnych wydatków (tj. faktury zawierają np. podział procentowy określający część wynagrodzenia przypadającą na przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz wynagrodzenia za świadczenie pozostałych usług niezwiązanych z przeniesieniem praw), wartość z faktury przypadającą do wnip należy amortyzować w czasie, natomiast pozostałą wartość (odpowiadającą wynagrodzeniu za świadczenie usług pozostałych) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu oddania wnip do używania?
 4. Czy wydatki na nabycie praw do serwisów oraz stron internetowych nieprzekraczające wartości 10.000 zł może spółka zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu oddania wnip do używania?

Zdaniem spółki odpowiedź na wszystkie zadane pytania jest twierdząca.

Stanowisko organu podatkowego

Organ podatkowy uznał stanowisko spółki za prawidłowe (pytanie nr 1 i 4) oraz za nieprawidłowe (pytanie nr 2) oraz częściowo nieprawidłowe (pytanie nr 3).

Odpowiedź na pytanie nr 1

Uzasadniając swoje stanowisko organ podatkowy przypomniał, że ustawa o PDOP przewiduje zamknięty katalog wnip, na nabycie których wydatki rozpoznawane mogą być jako koszt podatkowy w postaci odpisów amortyzacyjnych. Oznacza to, że prawa, które nie zostały wymienione wprost w tej ustawie (jako wnip) nie mogą zostać zaliczone do tej kategorii. Tym samym nie podlegają amortyzacji.

Jak zauważył organ podatkowy, w ustawowym katalogu wnip podlegających amortyzacji wymienione zostały nabyte przez podatnika autorskie lub pokrewne prawa majątkowe.

Stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509, dalej: ustawy o prawie autorskim), przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Zgodnie zaś z art. 1 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, w szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory: wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe).

Uwzględniając przywołane przepisy w omawianej sprawie organ podatkowy stwierdził, że nabywane przez spółkę prawa majątkowe do serwisów oraz stron internetowych będą stanowiły podlegające amortyzacji wnip. Wynika to z faktu, że nabycie ww. praw majątkowych będzie wiązało się z przeniesieniem na spółkę autorskich lub pokrewnych praw majątkowych oraz będą one wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, a ich przewidywany okres używania będzie dłuższy niż rok.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Odnosząc się do sytuacji, gdy na fakturach od dostawców nie występuje rozdzielenie poszczególnych wydatków (tj. spółka otrzymuje faktury z jedną pozycją dotyczącą zakupu serwisów i stron internetowych, nie występuje wydzielenie ceny za poszczególne elementy), organ podatkowy przypomniał, że jedynie wynagrodzenie za nabycie wnip w postaci serwisu lub strony internetowej, które dotyczy przeniesienia praw majątkowych, może składać się na wartość początkową wnip (stosownie do art. 16g ust. 3 ustawy o PDOP). Natomiast wszelkie inne koszty, które nie są związane z przeniesieniem praw a dotyczą pozostałych usług, nie mogą być wliczane do wartości początkowej wnip.

Jak podkreślił organ podatkowy, sposób konstrukcji umowy zawartej pomiędzy spółką a dostawcą nie może wpływać na obowiązki podatkowe nabywcy (spółki). Jego zdaniem, fakt wykazania na fakturze jednej pozycji dotyczącej zakupu serwisu lub strony internetowej, bez wydzielenia ceny na poszczególne elementy, nie może stanowić podstawy do zaliczenia całej kwoty do wnip i amortyzowania jej w czasie.

Jak stwierdził organ podatkowy:

"(...) tylko nabywane przez Wnioskodawcę prawa majątkowe do serwisów internetowych oraz stron internetowych będą stanowiły wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji. Pozostałe koszty zawarte w wynagrodzeniu wykazanym na fakturze nie dotyczące przeniesienia praw majątkowych będą stanowiły pośrednie koszty uzyskania przychodów zaliczane do kosztów w momencie poniesienia. (...)"

Odpowiedź na pytanie nr 3

Organ podatkowy odnosząc się do sytuacji przedstawionej w pytaniu nr 3, tj. przypadku gdy na fakturach występuje rozdzielenie wartości poszczególnych elementów składowych wskazał, że spółka powinna kwotę dotyczącą nabycia praw majątkowych do serwisów internetowych oraz stron internetowych zaliczyć do wnip, a następnie amortyzować. Natomiast pozostałe koszty wykazane na fakturze będą stanowiły pośrednie koszty uzyskania przychodu zaliczane do kosztów w momencie poniesienia, a nie jak wskazała spółka w miesiącu oddania wnip do używania.

W kwestii momentu rozpoznania kosztu organ podatkowy wyjaśnił, że w przypadku kosztów pośrednich regulują go przepisy art. 15 ust. 4d i ust. 4e ustawy o PDOP, wprost wskazując, iż jest to dzień, na który zostały one ujęte w księgach rachunkowych.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Odpowiadając zaś na wątpliwości dotyczące możliwości jednorazowego rozliczenia wydatków na nabycie praw do serwisów oraz stron internetowych o niskiej wartości, tj. nieprzekraczającej 10.000 zł, organ podatkowy wskazał na art. 16d ust. 1 ustawy o PDOP. Na podstawie tego przepisu organ podatkowy stwierdził, że:

"(...) w sytuacji, gdy wydatek na nabycie prawa majątkowego do serwisu internetowego lub strony internetowej nie będzie przekraczał 10.000 zł może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do użytkowania. (...)"

www.PoradnikKsiegowego.pl - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SrodkiTrwale.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.