rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 3 (1460) z dnia 8.01.2018

Ewidencja kredytu w rachunku bieżącym

Bank udzielił naszej firmie kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie bieżącej działalności. Jak należy ująć w księgach rachunkowych operacje związane z przyznaniem takiego kredytu? (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 1132601)

Zarówno limitu zadłużenia, jak i podwyższenia tego limitu nie ujmuje się w księgach rachunkowych. Uczestnicy forum wprowadzą natomiast do ewidencji księgowej operacje dotyczące uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym. Będzie to np. prowizja pobrana przez bank za przyznanie kredytu. Ponadto ewidencji księgowej podlegać będą operacje związane z wykorzystaniem kredytu oraz pobrane przez bank odsetki od wykorzystanej w określonym czasie kwoty kredytu. Na mocy art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 ze zm.) prowizję związaną z zaciągniętym kredytem w rachunku bieżącym oraz odsetki pobrane od kwoty wykorzystanego kredytu zalicza się do kosztów finansowych i ujmuje bezpośrednio na koncie 75-1 "Koszty finansowe". Ewidencja księgowa odsetek i prowizji może przebiegać zapisem: Wn konto 75-1 "Koszty finansowe", Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Należy pamiętać, że kredyt odnawialny nie powoduje otwarcia nowego rachunku kredytowego. Bank ustala jedynie w rachunku bieżącym kwotę dodatkowych środków do wykorzystania. Odbywa się to w ramach przyznanego limitu zadłużenia na tym rachunku. Bank, przyznając taki kredyt, wyraża zgodę na występowanie salda ujemnego w rachunku bieżącym. Kredyt w rachunku bieżącym nie podlega odrębnej ewidencji księgowej. Kwota przydzielonego limitu kredytowego nie stanowi bowiem aktywu w postaci środków pieniężnych jednostki. Wykorzystanie kredytu powoduje jedynie powstanie ujemnego stanu konta 13-0 "Rachunek bieżący", informującego o faktycznym zadłużeniu jednostki wobec banku z tytułu udzielonego jej kredytu odnawialnego.

Jeżeli na dzień bilansowy na koncie 13-0 widnieje saldo kredytowe (czyli ujemne), należy je zaprezentować w bilansie po stronie pasywów, tak jak inne udzielone jednostce kredyty. Trzeba pamiętać, że w bilansie wykazuje się kwotę faktycznego zadłużenia, a nie kwotę przyznanego limitu.

Przykład

Założenia

  1. W listopadzie 2017 r. bank udzielił jednostce kredytu odnawialnego. Przyznany limit kredytu w rachunku bieżącym wynosił 60.000 zł i udzielony został na 12 miesięcy.
     
  2. Prowizja pobrana przez bank za uruchomienie kredytu wyniosła 900 zł.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. WB - prowizja za uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym: 900 zł 75-1 13-0

Księgowania

Ewidencja kredytu w rachunku bieżącym

www.PoradnikKsiegowego.pl - Rachunkowość w przykładach liczbowych:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60