rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017

Akredytywa dokumentowa w księgach rachunkowych

Kontrahent naszej firmy zobowiązał nas do uruchomienia akredytywy dokumentowej. Jak należy ująć w księgach rachunkowych takie zdarzenie oraz na jakim koncie zaksięgować koszty związane z akredytywą (opłaty, prowizje)?

Akredytywa polega na wyodrębnieniu przez bank, na wniosek nabywcy będącego klientem banku, określonych środków pieniężnych w celu uregulowania należności na rzecz wskazanego beneficjenta (sprzedawcy), w uzgodnionym terminie i po spełnieniu przez niego określonych warunków. Akredytywa służy firmom do zabezpieczania transakcji krajowych i zagranicznych związanych ze zwiększonym ryzykiem. Ryzyko to może dotyczyć zarówno opóźnienia lub braku zapłaty, jak i właściwej realizacji kontraktu czy jakości towarów i usług.

W myśl art. 85 ust. 1 ustawy Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876), bank działając na zlecenie klienta, ale we własnym imieniu (bank otwierający akredytywę), może zobowiązać się pisemnie wobec osoby trzeciej (beneficjenta), że dokona zapłaty beneficjentowi akredytywy ustalonej kwoty pieniężnej, po spełnieniu przez beneficjenta wszystkich warunków określonych w akredytywie. Jest to tzw. akredytywa dokumentowa.

Uruchamiając akredytywę, na specjalnie wyodrębnionym koncie bankowym nabywcy zabezpieczane są środki pieniężne, przeznaczone na konkretne wypłaty. Są one wypłacane za pośrednictwem bieżącego rachunku dłużnika.

Uruchomienie akredytywy w księgach rachunkowych firmy Czytelników może przebiegać zapisem:

- Wn konto 13-6 "Inne rachunki bankowe" (w analityce: Rachunek bankowy akredytywy),

- Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Konto 13-6 "Inne rachunki bankowe" (w analityce: Rachunek bankowy akredytywy) wykazuje tylko saldo debetowe (Wn), które wskazuje na wartość środków zabezpieczonych akredytywą. Ewidencja księgowa rozliczenia akredytywy odbywa się na podstawie wyciągów bankowych.

Otwarcie akredytywy wiąże się z poniesieniem przez nabywcę kosztów, takich jak prowizje i opłaty. Koszty związane z uruchomieniem akredytywy Czytelnicy powinni ująć na koncie kosztów finansowych zapisem:

- Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",

- Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Zobowiązanie banku otwierającego akredytywę staje się wymagalne z chwilą przedstawienia przez beneficjenta dokumentów zgodnie z warunkami akredytywy (por. art. 85 ust. 3 ustawy Prawo bankowe). Uregulowanie zobowiązania z konta akredytywy na konto wierzyciela może przebiegać zapisem:

- Wn konto 21 "Rozrachunki z dostawcami",

- Ma konto 13-6 "Inne rachunki bankowe" (w analityce: Rachunek bankowy akredytywy).

Przykład

Założenia

  1. W celu zabezpieczenia ryzyka nieotrzymania zapłaty za transakcję handlową spółka X zobowiązała swojego kontrahenta - spółkę Y do uruchomienia akredytywy dokumentowej.
     
  2. Zgodnie z zawartą umową akredytywy spółka Y:

a) przekazała środki pieniężne na wyodrębniony rachunek akredytywy w wysokości 129.150 zł,

b) poniosła koszty bankowe akredytywy w wysokości 500 zł.

  1. Spółka Y otrzymała od spółki X fakturę zakupu o wartości brutto 129.150 zł (w tym VAT 24.150 zł), za którą zapłaciła z rachunku akredytywy.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. WB - uruchomienie wyodrębnionego rachunku akredytywy: 129.150 zł 13-6 13-0
2. WB - prowizja bankowa za uruchomienie akredytywy: 500 zł 75-1 13-0
3. Faktura otrzymana od dostawcy:   
   a) wartość netto faktury 105.000 zł 30
   b) VAT naliczony 24.150 zł 22-2
   c) wartość brutto zobowiązania 129.150 zł 21
4. WB - uregulowanie zobowiązania wobec dostawcy (beneficjenta) z rachunku akredytywy: 129.150 zł 21 13-6

Księgowania

Akredytywa dokumentowa w księgach rachunkowych

www.PoradnikKsiegowego.pl - Rachunkowość w przykładach liczbowych:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60