rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 57 (1411) z dnia 17.07.2017

Umorzenie opłaty środowiskowej w ewidencji księgowej

Wystąpiliśmy o częściowe umorzenie zaległości w opłacie za korzystanie ze środowiska za 2016 r. Obecnie otrzymaliśmy decyzję pozytywną o umorzeniu. Jest już jednak po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r. Jak w takim przypadku zaksięgować to umorzenie? (pytaniez dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 1103030)

Umorzoną część opłaty środowiskowej ewidencjonuje się w księgach rachunkowych na zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych. Uczestnicy forum powinni ująć ją pod datą decyzji o umorzeniu, tj. w księgach 2017 r.

Opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona przez przedsiębiorców m.in. za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi czy składowanie odpadów. Stanowi o tym art. 273 ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.). Wnosi się ją za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku (art. 285 ust. 2 tej ustawy).

Opłata środowiskowa należy do zobowiązań publicznoprawnych o charakterze kosztowym. Ewidencjonuje się ją na koncie 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Podatki i opłaty) lub/i koncie w zespole 5. Mimo tego, że jest ona płacona w roku następnym, jej zarachowania należy dokonać zgodnie z zasadą memoriału, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.). W świetle tego przepisu w księgach rachunkowych jednostki należy ująć m.in. wszystkie obciążające ją koszty dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Oznacza to, że dla celów bilansowych opłata dotycząca 2016 r. powinna była zostać zaksięgowana w kosztach 2016 r.

Istotne jest, że z chwilą umorzenia opłaty środowiskowej nie należy wartości tego umorzenia księgować na zmniejszenie kosztów działalności operacyjnej. Wielkość tę trzeba natomiast odnieść na dobro pozostałych przychodów operacyjnych w oparciu o art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o rachunkowości. Z przepisu tego wynika, że przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, w tym dotyczące odpisania m.in. zobowiązań umorzonych, z wyjątkiem zobowiązań o charakterze publicznoprawnym nieobciążających kosztów, stanowią pozostałe przychody operacyjne. Uczestnicy forum wartość umorzonej opłaty środowiskowej powinni na podstawie otrzymanej decyzji o umorzeniu ująć zapisem:

- Wn konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne",

- Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

W sytuacji przedstawionej w pytaniu, decyzja o umorzeniu opłaty środowiskowej za 2016 r. wpłynęła do jednostki po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r. W takim przypadku skutki tego umorzenia należy w oparciu o art. 54 ust. 2 ustawy o rachunkowości zaksięgować w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym informacje te otrzymano. Uczestnicy forum zaewidencjonują zatem wartość umorzonej opłaty na bieżąco, tj. w księgach rachunkowych 2017 r.

Przykład

Założenia

  1. Jednostka pod datą 31 grudnia 2016 r. zarachowała w koszty opłatę za korzystanie ze środowiska za 2016 r. w wysokości 12.000 zł (księgowania w tym zakresie pominięto).
     
  2. W marcu br. wystąpiła z wnioskiem o częściowe (50%) umorzenie zobowiązania z tego tytułu. Decyzję o umorzeniu otrzymała w lipcu 2017 r. po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - decyzja o umorzeniu części (50%) opłaty środowiskowej: 6.000 zł 22 76-0

Księgowania

Umorzenie opłaty środowiskowej w ewidencji księgowej

www.PoradnikKsiegowego.pl - Rachunkowość w przykładach liczbowych:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60