rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017

Koszty usług świadczonych przez firmę windykacyjną

Czy koszty usług firmy windykacyjnej, która prowadzi egzekucje naszych należności, powinny być zarachowane do pozostałych kosztów operacyjnych, czy może do kosztów działalności operacyjnej?

Brak terminowej zapłaty zmusza wielu wierzycieli do dochodzenia swoich należności. Mogą oni prowadzić windykację swoich wierzytelności we własnym zakresie lub też zlecić ich dochodzenie firmie windykacyjnej. W tym drugim przypadku wynagrodzenie należne firmie windykacyjnej powinno wynikać z umowy zawartej pomiędzy stronami.

Koszty usług świadczonych przez firmy windykacyjne zalicza się do kosztów działalności operacyjnej. W księgach rachunkowych ich wartość odnosi się więc odpowiednio w ciężar konta 40-2 "Usługi obce" lub 55 "Koszty zarządu".

Jeśli jednostka stosuje konto 30 "Rozliczenie zakupu", to otrzymaną od firmy windykacyjnej fakturę może zaksięgować zapisem:

   a) wartość brutto usługi:
      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
      - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki"
         (w analityce: Rozrachunki z firmą windykacyjną),
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu:
      - Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",
   c) wartość netto usługi windykacyjnej:
      - Wn konto 40-2 "Usługi obce" lub 55 "Koszty zarządu",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

Koszty usług świadczonych przez firmę windykacyjną można odnosić w ciężar kosztów działalności operacyjnej zarówno gdy jednostka korzysta z usług firmy windykacyjnej sporadycznie w odniesieniu do konkretnych należności, jak i w sytuacji, gdy zawarła z firmą windykacyjną umowę ciągłej współpracy i firma windykacyjna jest zobowiązana do kompleksowej obsługi wszystkich należności.

Przykład

Umowa z firmą windykacyjną zawarta w celu kompleksowej obsługi wszystkich
należności - usługa ciągła

I. Założenia:

 1. Jednostka podpisała umowę ciągłej współpracy z firmą windykacyjną. Z zawartej umowy wynika, iż firma windykacyjna za świadczone usługi pobiera wynagrodzenie w stałej miesięcznej kwocie w wysokości: 3.690 zł brutto (w tym VAT: 690 zł).
   
 2. Jednostka ewidencjonuje koszty na kontach zespołu 4 i 5.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FZ - faktura od firmy windykacyjnej za świadczone usługi ciągłe:      
   a) wartość brutto usługi 3.690 zł 30 24
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 690 zł 22-1 30
   c) wartość netto usługi windykacyjnej - zarachowanie w koszty rodzajowe 3.000 zł 40-2 30
   oraz równolegle przeniesienie na konto zespołu 5 3.000 zł 55 49

III. Księgowania:

Umowa z firmą windykacyjną zawarta w celu kompleksowej obsługi wszystkich należności - usługa ciągła

Przykład

Umowa z firmą windykacyjną zawarta w odniesieniu do jednej należności

I. Założenia:

 1. Jednostka sprzedała kontrahentowi towar o wartości brutto: 32.000 zł. Kontrahent nie zapłacił za ten towar, więc jednostka skorzystała z usług firmy windykacyjnej.
   
 2. Firma windykacyjna odzyskała całą należność, w związku z czym za wykonaną usługę wystawiła fakturę na kwotę brutto: 1.968 zł, w tym VAT: 368 zł,
   
 3. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów wyłącznie na kontach zespołu 4 i nie stosuje konta 30 "Rozliczenie zakupu".

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. WB - wpływ należności od firmy windykacyjnej 32.000 zł 13-0 24
2. PK - przeksięgowanie otrzymanej kwoty na konto kontrahenta (dłużnika) 32.000 zł 24 20
3. FZ - faktura od firmy windykacyjnej za wykonaną usługę:      
   a) wartość brutto usługi 1.968 zł   24
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 368 zł 22-1  
   c) wartość netto usługi windykacyjnej 1.600 zł 40-2  
4. WB - zapłata za usługę windykacyjną 1.968 zł 24 13-0

III. Księgowania:

Umowa z firmą windykacyjną zawarta w odniesieniu do jednej należności

Jeśli firma windykacyjna potrąci swoje wynagrodzenie bezpośrednio z wyegzekwowanej kwoty, to na rachunek bankowy jednostki zlecającej windykację wpływa należność pomniejszona o wynagrodzenie należne firmie windykacyjnej. W takiej sytuacji jednostka nie dokonuje już zapłaty za wykonaną usługę windykacji (nie wystąpi operacja nr 4 przykładu).

Ponadto, po zaksięgowaniu wpływu wyegzekwowanej przez firmę windykacyjną kwoty w wysokości pomniejszonej o należne jej wynagrodzenie i faktury otrzymanej od tej firmy, na koncie 24 powstanie saldo Ma oznaczające łączną kwotę wierzytelności wyegzekwowanej przez firmę windykacyjną, którą należy przeksięgować na konto dłużnika (zapisem: Wn konto 24, Ma konto 20).

www.PoradnikKsiegowego.pl - Rachunkowość w przykładach liczbowych:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60