rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-R
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017

Ewidencja przeceny wyrobów gotowych

Jesteśmy jednostką produkującą odzież. Dokonaliśmy przeceny wyrobów gotowych. W jaki sposób powinniśmy rozliczyć tę operację księgowo? Czy należy wyksięgować wyroby z magazynu w starej cenie na podstawie dokumentu Wz i przyjąć je w nowej cenie w oparciu o dowód Pz, czy może powinniśmy utworzyć odpis aktualizujący? (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 1064963)

Zakładając, że wyroby gotowe są ewidencjonowane według rzeczywistego kosztu wytworzenia, ich przeceny dokonuje się w księgach rachunkowych poprzez utworzenie odpisu aktualizującego ich wartość. W żadnym przypadku nie wyksięgowuje się w starej cenie przecenionych składników z ewidencji bilansowej i nie wprowadza się ich w nowej cenie z powrotem do tej ewidencji.

Posiadane w magazynie produkty wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na ten dzień. Stanowi o tym art. 28 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.). Dokonując takiej wyceny, konieczne jest uwzględnienie utraty wartości użytkowej lub handlowej wyrobów gotowych spowodowanej np. ich uszkodzeniem, zniszczeniem, zepsuciem czy upływem sezonu. W tym celu tworzy się odpis aktualizujący ich wartość, którego zadaniem jest doprowadzenie ceny tych produktów do wysokości umożliwiającej ich sprzedaż. Wartość tego odpisu zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych. Wynika to z art. 34 ust. 5 ustawy o rachunkowości. Operację utworzenia odpisu aktualizującego dotyczącego wyrobów gotowych, doprowadzającą ich wartość do możliwej do uzyskania ceny sprzedaży netto, można ująć w księgach rachunkowych zapisem:

- Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",

- Ma konto 62-1 "Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości produktów".

Istotne jest, że jeśli jednostka przygotowuje porównawczy rachunek zysków i strat, to zapis księgowy trzeba przeprowadzić w korespondencji z kontami obrotów wewnętrznych. Utworzenie odpisu aktualizującego wartość produktów powoduje bowiem wyjście kosztów z zamkniętego kręgu kosztów.

Figurujące na koncie 62-1 odpisy aktualizujące wartość zapasów produktów pozostają na tym koncie do momentu rozchodu zapasów z magazynu (np. z tytułu ich sprzedaży) lub ustania przyczyny, dla której utworzono odpis. W bilansie odpisy aktualizujące wartość wyrobów gotowych nie są wykazywane oddzielnie, lecz zmniejszają wartość tych składników figurującą na koncie 60 "Produkty gotowe i półprodukty".

W przypadku sprzedaży produktów w roku następnym, utworzone odpisy podlegają wyksięgowaniu - równolegle do operacji rozchodu tych składników z magazynu - zapisem:

- Wn konto 62-1 "Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości produktów",

- Ma konto 70-1 "Koszt sprzedanych produktów".

Przykład

Założenia

 1. W jednostce produkującej odzież stan zapasu produktów gotowych na dzień 31 grudnia 2016 r. według kosztu wytworzenia wynosił 45.000 zł (saldo Wn konta 60 "Produkty gotowe i półprodukty"), w tym:

  a) 100 szt. garsonek po 200 zł/szt., tj. 20.000 zł,

  b) 50 szt. garniturów po 500 zł/szt., tj. 25.000 zł.
   
 2. Ustalono, że cena sprzedaży netto garsonki możliwa do uzyskania na dzień bilansowy wynosi 150 zł/szt. Utworzono w związku z tym odpis aktualizujący wartość garsonek na kwotę 5.000 zł, tj. 100 szt. × 50 zł/szt.
   
 3. Ewidencja kosztów działalności operacyjnej prowadzona jest na kontach zespołu 4 i 5. Jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma

1. PK - dokonanie przeceny zapasu wyrobów gotowych na dzień bilansowy:

     
   a) utworzenie odpisu aktualizującego 5.000 zł 79-1 62-1
   b) obciążenie kosztów kwotą odpisu aktualizującego 5.000 zł 76-1 79-0

Księgowania

Ewidencja przeceny wyrobów gotowych

Jednostka przedstawi w bilansie sporządzanym na dzień 31 grudnia 2016 r. wartość wyrobów gotowych w kwocie 40.000 zł w aktywach w pozycji B.I.3 "Produkty gotowe", a w porównawczym rachunku zysków i strat wartość odpisu 5.000 zł w pozycji E.II "Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych".

www.PoradnikKsiegowego.pl - Rachunkowość w przykładach liczbowych:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60