rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017

Odpisy amortyzacyjne od nieużywanych środków trwałych

Spółka z o.o. posiada w ewidencji środków trwałych trzy klimatyzatory. W związku ze zmianą siedziby firmy zostały one zdemontowane. W nowej siedzibie został zamontowany tylko jeden, a dwa pozostałe aktualnie nie są używane. Czy nieużywane środki trwałe należy wyksięgować z ewidencji bilansowej? Czy od tych środków trwałych należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych?

Nieużywanie środka trwałego nie stanowi podstawy do wyksięgowania tego środka trwałego z ewidencji bilansowej oraz zaprzestania jego amortyzacji dla celów bilansowych. Przepisy ustawy o rachunkowości nie przewidują bowiem przerw w dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego. Należy ich dokonywać przez cały okres użytkowania środka trwałego - nawet w okresie, gdy z różnych przyczyn jest on czasowo nieużywany.

W świetle art. 32 ust. 1 ustawy o rachunkowości, rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie - nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia środka trwałego do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. Tylko z chwilą wystąpienia takich sytuacji może nastąpić zakończenie dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środka trwałego.

Kalkulatory Kalkulatory amortyzacji dostępne są
w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl
w zakładce Kalkulatory w podatku dochodowym

Ponadto z przepisów art. 31 ust. 2 ustawy o rachunkowości wynika, iż odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe od wartości początkowej środków trwałych dokonywane są w celu uwzględnienia utraty ich wartości na skutek używania lub upływu czasu. W przypadku gdy jednostka nie wykorzystuje środka trwałego w swojej działalności gospodarczej nie ma miejsca utrata wartości na skutek używania, ale nie oznacza to, że środek trwały nie traci wartości handlowej (rynkowej) w związku z upływem czasu. Wartość handlowa (rynkowa) takiego środka trwałego maleje, bo środek ten "starzeje się" - choćby ze względu na tempo postępu technicznego. Mimo nieużywania może więc następować zużycie ekonomiczne, co potwierdza, iż nie ma podstaw do zaprzestania dokonywania odpisów amortyzacyjnych dla potrzeb bilansowych.

Oznacza to, że dla celów bilansowych pytająca jednostka powinna nadal amortyzować aktualnie nieużywane klimatyzatory. Zakończenie ich amortyzacji oraz wyksięgowanie z ewidencji bilansowej może nastąpić dopiero w momencie przeznaczenia ich do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia ich niedoboru.

www.PoradnikKsiegowego.pl - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SrodkiTrwale.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60