rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017

Dotacja otrzymana od ARiMR na sfinansowanie zakupu środka trwałego

Firma otrzymała pomoc z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zakup silosów zbożowych. Jak powinna zaksięgować tę dotację?

W myśl art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych, zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Następnie zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł.

Dotację otrzymaną na sfinansowanie nabycia środków trwałych ujmuje się w księgach rachunkowych, zapisem:

      - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" lub 13-0 "Rachunek bieżący",
      - Ma konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów".

Późniejsze rozliczenie dotacji równolegle do odpisów amortyzacyjnych następuje natomiast zapisem:

      - Wn konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",
      - Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Należy pamiętać, że jeżeli zakup środka trwałego sfinansowano dotacją tylko w części, to na pozostałe przychody operacyjne odnosi się wyłącznie wartość, która odpowiada wielkości przyznanej dotacji.

Od wartości początkowej środków trwałych, niezależnie od źródła ich finansowania (a więc także w przypadku środka trwałego sfinansowanego dotacją), dokonuje się odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych według zasad określonych w art. 32 ustawy o rachunkowości. Odpisy te odnoszone są w ciężar kosztów działalności operacyjnej jednostki, zapisem:

      - Wn konto 40-0 "Amortyzacja",
      - Ma konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych".

Co ważne, fakt otrzymania dotacji za zakup środka trwałego nie wpływa na jego wartość początkową. Wartość tę ustala się na zasadach ogólnych według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środka trwałego.

Warto również pamiętać, iż odpisy amortyzacyjne od środka trwałego w części sfinansowanej dotacją nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Przykład

I. Założenia:

1. W lutym 2017 r. jednostka nabyła silos zbożowy o wartości początkowej 60.000 zł i w tym samym miesiącu wprowadziła go do ewidencji. Zakup ten został w 80% sfinansowany dotacją w kwocie: 48.000 zł.

2. Dla celów bilansowych do amortyzacji tego środka trwałego jednostka przyjęła stawkę w wysokości: 4,5%, co daje odpis miesięczny w wysokości: 60.000 zł × 4,5% : 12 m-cy = 225 zł. Amortyzacja naliczana jest od marca 2017 r.

3. Wartość dotacji zaewidencjonowana na koncie 84 rozliczana równolegle do amortyzacji wynosi: 225 zł × 80% = 180 zł.

4. Jednostka ujmuje koszty działalności operacyjnej wyłącznie na kontach zespołu 4.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. OT - przyjęcie środka trwałego do używania 60.000 zł 01 08
2. WB - otrzymanie dotacji 48.000 zł 13-0 84
3. PK - miesięczny odpis amortyzacyjny:    
   a) w części stanowiącej koszty uzyskania przychodów: 225 zł × 20% =  45 zł 40-0/1  
   b) w części niestanowiącej kosztów uzyskania przychodów: 225 zł × 80% =  180 zł 40-0/2  
   c) łączna kwota odpisu 225 zł   07-1
4. PK - rozliczenie dotacji odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym, w części sfinansowanej dotacją 180 zł 84 76-0

III. Księgowania:

Dotacja otrzymana od ARiMR na sfinansowanie zakupu środka trwałego

www.PoradnikKsiegowego.pl - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SrodkiTrwale.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60