rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-R
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 92 (1342) z dnia 17.11.2016

Rozliczenie dotacji na ulepszenie środka trwałego

Otrzymaliśmy dotację na pokrycie kosztów rozbudowy (ulepszenia) istniejącego środka trwałego. Jak w takim przypadku rozliczać dotację w księgach rachunkowych?

Poniesione przez jednostkę wydatki na ulepszenie środka trwałego zwiększają wartość początkową tego środka. Wstępnie księguje się je na konto 08 "Środki trwałe w budowie", a po zakończeniu ulepszenia przeksięgowuje się na konto 01 "Środki trwałe".

Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie ulepszenia środka trwałego należy rozliczać zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości. Należy je więc zaliczyć do rozliczeń międzyokresowych przychodów, a następnie zwiększać o nie stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego.

Zatem środki z dotacji na pokrycie kosztów ulepszenia środka trwałego podlegają - w momencie ich otrzymania - ujęciu na koncie 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów". Rozliczanie kwoty ujętej na koncie 84 na konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne" zacznie się po zakończeniu ulepszenia, przeksięgowaniu wartości poniesionych nakładów na zwiększenie wartości początkowej środka trwałego (z konta 08 na konto 01) i rozpoczęciu dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tej zwiększonej wartości początkowej. Trzeba zauważyć, że w przypadku dofinansowania ulepszenia środka trwałego, jego rozliczanie na podstawie proporcji udziału dofinansowania w ogólnej wartości początkowej może nie zapewnić pełnego jego odpisania w okresie amortyzacji środka trwałego. W takim przypadku można odpisywać rozliczenia międzyokresowe przychodów w ratach powstałych poprzez podzielenie kwoty dotacji przez pozostały okres amortyzacji ulepszonego środka trwałego (przykład).

Przykład

Założenia

  1. We wrześniu 2016 r. jednostka dokonała ulepszenia środka trwałego o wartości początkowej 15.930 zł, który podlega amortyzacji metodą liniową, stawką 10%. Dotychczasowe umorzenie wynosiło 8.496 zł. Nakłady na ulepszenie tego środka wyniosły według otrzymanej faktury 10.500 zł netto i w 60% zostały sfinansowane otrzymaną dotacją (6.300 zł), która wpłynęła na rachunek bieżący we wrześniu 2016 r.
     
  2. Miesięczny odpis amortyzacyjny po zwiększeniu wartości początkowej wynosi 220,25 zł, tj. (15.930 zł + 10.500 zł) × 10% : 12 m-cy. Okres dokonywania odpisów od ulepszonego środka trwałego wynosi 82 m-ce, tj. [(15.930 zł + 10.500 zł) - 8.496 zł] : 220,25 zł. Zatem z konta 84 co miesiąc należy rozliczać na konto 76-0 kwotę 76,83 zł, tj. 6.300 zł : 82 miesiące.
     
  3. Ewidencję kosztów działalności operacyjnej jednostka prowadzi wyłącznie na kontach zespołu 4.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. Faktura za rozbudowę środka trwałego - wartość netto (zapis we wrześniu br.): 10.500 zł  08  30
2. WB - wpływ środków z tytułu dotacji na pokrycie kosztów ulepszenia (zapis we wrześniu br.): 6.300 zł 13-0 84
3. OT - zwiększenie wartości początkowej środka trwałego o koszty ulepszenia (zapis we wrześniu br.): 10.500 zł 01 08
4. PK - miesięczny odpis amortyzacyjny (zapis w październiku br.): 220,25 zł 40 07-1
5. PK - rozliczenie kwoty dotacji (zapis w październiku br.): 76,83 zł 84 76-0

Księgowania

Rozliczenie dotacji na ulepszenie środka trwałego

www.PoradnikKsiegowego.pl - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SrodkiTrwale.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60