rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 (930) z dnia 1.11.2016

Polisa ubezpieczeniowa dotycząca dwóch lat obrotowych 2016-2017

W październiku br. wykupiliśmy polisę ubezpieczeniową za okres od 1 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r. Ponieważ płatności dokonaliśmy jednorazowo, mamy wątpliwość, czy musimy dokonać rozliczenia w koszty za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Dokonanie jednorazowej płatności za cały okres ubezpieczenia nie wyłącza konieczności rozliczania takiego wydatku za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów. W przypadkach uzasadnionych małą istotnością poniesionego wydatku można odstąpić od aktywowania jego części dotyczącej kolejnego okresu. Takie rozwiązanie nie powinno być również kwestionowane dla celów podatkowych.

Co do zasady, wydatki na zakup polis ubezpieczeniowych należy rozliczać za pośrednictwem czynnych rozliczeń międzyokresowych do kosztów okresów stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia powinien być uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.

Obowiązek ten wynika bezpośrednio z brzmienia art. 39 ustawy o rachunkowości, gdzie stwierdzono, że jednostki dokonują rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.

Rozliczenia w czasie dokonuje się za pośrednictwem czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Ponadto, na konieczność aktywowania takich kosztów wskazują zasada memoriału oraz zasada współmierności, o których mowa w art. 6 ustawy o rachunkowości.

Dopuszczalne jest stosowanie w praktyce uproszczenia polegającego na jednorazowym rozliczaniu w danym okresie sprawozdawczym całości kosztów dotyczących tego okresu. Przykładowo, odnosząc się do sytuacji przedstawionej w pytaniu, koszt dotyczący 2016 r. podlegałby zaliczeniu w koszty w listopadzie br., zaś koszt dotyczący roku 2017 - w styczniu przyszłego roku.

Należy wskazać, że z punktu widzenia prawa bilansowego w wyjątkowych sytuacjach, gdy kwoty wynikające z polisy byłyby niewielkie (nieistotne), jednorazowy odpis kosztów mógłby dotyczyć całego okresu trwania umowy ubezpieczenia.

Należy pamiętać, że większa ilość wydatków nieistotnych łącznie może stanowić kwoty, których odniesienie bezpośrednio w koszty, bez rozliczania w czasie, zniekształci wynik finansowy jednostki.

paragraf Jak stanowi art. 22 ust. 5c ustawy o PDOF (art. 15 ust. 4d ustawy o PDOP), jeżeli koszty dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Choć przepisy podatkowe nie wprowadzają pojęcia istotności kosztu i możliwości stosowania w związku z tym uproszczeń, to jak wskazano na stronie Ministerstwa Finansów (Krajowa Informacja Podatkowa - Najczęściej zadawane pytania w części CIT): "(...) jednorazowe ujęcie kosztów w księgach przesądza o jednorazowym potraceniu ich również dla celów podatkowych".

Jeżeli zatem jednostka dokona jednorazowego rozliczenia w kosztach bilansowych nieistotnej kwoty kosztu, to - w świetle powyższego wyjaśnienia - wydaje się, że taki sposób rozliczenia nie powinien być kwestionowany również dla celów podatku dochodowego.

Przykład

Spółka wykupiła w październiku br. za kwotę 4.800 zł polisę majątkową dotyczącą nieruchomości spółki na okres od 1 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r. Ze względu na małą istotność kwoty, przyjęto uproszczenie polegające na jednorazowym rozliczeniu w koszty części dotyczącej danego okresu sprawozdawczego, co jest zgodne również z przepisami podatkowymi. Do ewidencji kosztów spółka stosuje konta zespołu 4.

Dekretacja:

Opis operacji: Kwota Konto Skutek
w podatku dochodowym
Wn Ma
1. Wykupienie polisy w październiku: 4.800 zł 40-9 13-0 -
2. Przeksięgowanie kosztów ubezpieczenia do rozliczenia w czasie: 4.800 zł 64-0 49 -
3. Odpis dokonany w listopadzie br. w odniesieniu do składki za 2 miesiące br.
(4.800 zł : 12 miesięcy × 2 miesiące):
800 zł 49 64-0 KUP

Księgowania:

Polisa ubezpieczeniowa dotycząca dwóch lat obrotowych 2016-2017

www.PoradnikKsiegowego.pl - Rozliczenia międzyokresowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60