rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (801) z dnia 1.04.2013

Okres przechowywania faktur zakupu środków trwałych

Przez jaki okres należy przechowywać faktury zakupu środka trwałego? Czy obowiązuje tutaj 5-letni okres i od kiedy należy go liczyć?

Pięcioletni okres przechowywania dowodów zakupu (faktur) środków trwałych należy liczyć począwszy od roku następującego po roku, w którym zakończono dokonywanie odpisów amortyzacyjnych dotyczących danego środka trwałego.

Przypomnijmy, że inaczej okres przechowywania dokumentacji księgowej ustala się dla celów bilansowych, a inaczej dla celów podatkowych. Jak wynika z art. 74 ustawy o rachunkowości, dowody księgowe dotyczące m.in. środków trwałych w budowie należy przechowywać przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

Okres przechowywania faktur zakupu środków trwałych
rys. Okres przechowywania faktur zakupu środków trwałych

Natomiast dla celów podatkowych, w myśl art. 86 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, m.in. księgi rachunkowe przechowuje się do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Z kolei zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Ponieważ termin płatności podatku dochodowego przypada w roku następnym (CIT do końca marca, zaś PIT do końca kwietnia), okres przechowywania dokumentacji dla celów podatkowych jest dłuższy o jeden rok.

Przykład

Podatnik nabył w styczniu 2008 r. maszynę produkcyjną, której amortyzację zakończył w 2012 r. W związku z tym pięcioletni okres przechowywania dokumentacji księgowej (np. faktur) dotyczącej tej maszyny należy liczyć:

  • według ustawy o rachunkowości - od początku roku 2013, co oznacza obowiązek jej przechowywania do końca 2017 r., a
     
  • dla celów podatkowych (zarówno podatnicy PIT, jak i CIT) - od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku, co oznacza, że dokumenty dotyczące 2012 r., a więc również środków trwałych, których amortyzację zakończono w tym roku, muszą być przechowywane przez 5 lat, licząc od końca 2013 r., czyli do końca 2018 r.

Szerzej na temat przechowywania dokumentacji księgowej pisaliśmy w BI nr 8 z 10 marca br., w artykule pt. "Okresy przechowywania dokumentacji księgowej".

www.PoradnikKsiegowego.pl - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SrodkiTrwale.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60