rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (801) z dnia 1.04.2013

Okres przechowywania faktur zakupu środków trwałych

Przez jaki okres należy przechowywać faktury zakupu środka trwałego? Czy obowiązuje tutaj 5-letni okres i od kiedy należy go liczyć?

Pięcioletni okres przechowywania dowodów zakupu (faktur) środków trwałych należy liczyć począwszy od roku następującego po roku, w którym zakończono dokonywanie odpisów amortyzacyjnych dotyczących danego środka trwałego.

Przypomnijmy, że inaczej okres przechowywania dokumentacji księgowej ustala się dla celów bilansowych, a inaczej dla celów podatkowych. Jak wynika z art. 74 ustawy o rachunkowości, dowody księgowe dotyczące m.in. środków trwałych w budowie należy przechowywać przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

Okres przechowywania faktur zakupu środków trwałych
rys. Okres przechowywania faktur zakupu środków trwałych

Natomiast dla celów podatkowych, w myśl art. 86 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, m.in. księgi rachunkowe przechowuje się do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Z kolei zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Ponieważ termin płatności podatku dochodowego przypada w roku następnym (CIT do końca marca, zaś PIT do końca kwietnia), okres przechowywania dokumentacji dla celów podatkowych jest dłuższy o jeden rok.

Przykład

Podatnik nabył w styczniu 2008 r. maszynę produkcyjną, której amortyzację zakończył w 2012 r. W związku z tym pięcioletni okres przechowywania dokumentacji księgowej (np. faktur) dotyczącej tej maszyny należy liczyć:

  • według ustawy o rachunkowości - od początku roku 2013, co oznacza obowiązek jej przechowywania do końca 2017 r., a
     
  • dla celów podatkowych (zarówno podatnicy PIT, jak i CIT) - od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku, co oznacza, że dokumenty dotyczące 2012 r., a więc również środków trwałych, których amortyzację zakończono w tym roku, muszą być przechowywane przez 5 lat, licząc od końca 2013 r., czyli do końca 2018 r.

Szerzej na temat przechowywania dokumentacji księgowej pisaliśmy w BI nr 8 z 10 marca br., w artykule pt. "Okresy przechowywania dokumentacji księgowej".

www.PoradnikKsiegowego.pl - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SrodkiTrwale.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Promocje w prenumeracie na 2017 rok - www.sklep.gofin.pl
PIT 2016 - DARMOWY PROGRAM - POBIERZ
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

styczeń 2017
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
24
26
27
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60