rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018

Opłata za przedłużenie korzystania z licencji na program komputerowy

Czy opłata za przedłużenie korzystania z licencji na program komputerowy powinna podwyższyć wartość początkową programu, tj. wartości niematerialnej i prawnej?

Opłata za przedłużenie korzystania z licencji nie podwyższy wartości niematerialnej i prawnej już istniejącej w księgach rachunkowych jednostki, gdyż wartości niematerialne i prawne nie podlegają ulepszeniom. Wspomniana opłata może stanowić nową wartość niematerialną i prawną lub zostać zarachowana w ciężar kosztów działalności operacyjnej.

Licencję na korzystanie z programów komputerowych według ustawy o rachunkowości kwalifikuje się do wartości niematerialnych i prawnych, jeśli spełnia warunki określone w art. 3 ust. 1 pkt 14 tej ustawy. Przez wartości niematerialne i prawne rozumie się nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, w tym m.in. autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne i licencje. Jeśli więc licencja spełnia warunki uznania jej za wartość niematerialną i prawną, to jej wartość można ująć w księgach rachunkowych jako odrębną wartość niematerialną i prawną. W przypadku gdy jej wartość początkowa jest nieistotna, jednostka może zaliczyć ją w ciężar kosztów działalności operacyjnej w dacie przyjęcia do używania, zapisem:

      - Wn konto 40-2 "Usługi obce" lub odpowiednie konto zespołu 5,
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

www.PoradnikKsiegowego.pl - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SrodkiTrwale.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60