rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 3 (1460) z dnia 8.01.2018

Amortyzacja środka trwałego otrzymanego w formie aportu

Właściciel jednostki wycofał z firmy dwie maszyny produkcyjne (całkowicie umorzone) i wniósł je aportem do spółki z o.o. Czy te środki trwałe będą mogły być amortyzowane w spółce z o.o.?

Wniesione aportem do spółki z o.o. środki trwałe, które u poprzedniego właściciela były całkowicie umorzone, podlegają amortyzacji w spółce z o.o. na zasadach ogólnych określonych w art. 32 ustawy o rachunkowości. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się bowiem od wszystkich ujętych w księgach rachunkowych środków trwałych, z wyjątkiem gruntów niesłużących wydobyciu kopalin metodą odkrywkową (por. art. 31 ust. 2 ustawy). Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Na dzień przyjęcia środka trwałego do używania należy ustalić okres lub stawkę i metodę jego amortyzacji (art. 32 ust. 1 i 3 ustawy).

Czytelnicy powinni zatem dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wniesionych do spółki z o.o. maszyn. Wartością początkową dla celów bilansowych będzie cena ustalona w umowie spółki, nie wyższa od ich wartości rynkowej. W sytuacji gdy maszyny były używane, cena nabycia uwzględnia już stan i stopień ich zużycia.

W księgach rachunkowych odpisy amortyzacyjne ujmuje się zapisem:

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Amortyzacja) lub konto zespołu 5,

- Ma konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych".

Warto zaznaczyć, że poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych powinna być przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach obrotowych odpisów amortyzacyjnych.

www.PoradnikKsiegowego.pl - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SrodkiTrwale.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60