rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 40 (1394) z dnia 18.05.2017

Moment rozpoczęcia amortyzacji środka trwałego

Na podstawie faktury z 20 kwietnia 2017 r. firma produkcyjna zakupiła taśmociąg za kwotę wyższą niż 3.500 zł. Zapłaty za to urządzenie dokonała przelewem 24 kwietnia 2017 r. W dniu 11 maja 2017 r. urządzenie zostało dostarczone do firmy i zamontowane. Czy firma miała obowiązek wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych w kwietniu 2017 r., rozpoczynając jego amortyzację od maja 2017 r.?

Rozpoczęcie naliczania odpisów amortyzacyjnych od nabytego środka trwałego powinno nastąpić począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek trwały wprowadzono do ewidencji (art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy o pdof oraz art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop - Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.). Zgodnie z art. 22d ust. 2 ustawy o pdof oraz art. 16d ust. 2 ustawy o pdop składnik majątku ujmuje się w ewidencji środków trwałych najpóźniej w miesiącu przekazania go do używania. Przy czym, aby mógł być przekazany do używania, musi być m.in. kompletny i zdatny do użytku, czyli sprawny technicznie i zawierać wszystkie elementy umożliwiające jego prawidłowe funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Zatem w opisanym stanie faktycznym Czytelnik nie miał możliwości wprowadzenia zakupionego taśmociągu do ewidencji w kwietniu 2017 r. Został on bowiem dostarczony do firmy i zamontowany dopiero w maju 2017 r., i najwcześniej w tym miesiącu może zostać przekazany do używania. Jeżeli urządzenie to w maju 2017 r. Czytelnik uzna za spełniające definicję środka trwałego i przyjmie do używania, dopiero w tym miesiącu będzie miał możliwość ujęcia go w ewidencji środków trwałych. Wówczas do naliczania odpisów amortyzacyjnych i zaliczania ich do kosztów podatkowych będzie uprawniony począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym urządzenie wprowadził do ewidencji, czyli od czerwca 2017 r.

www.PoradnikKsiegowego.pl - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SrodkiTrwale.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60