rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 40 (1394) z dnia 18.05.2017

Moment rozpoczęcia amortyzacji środka trwałego

Na podstawie faktury z 20 kwietnia 2017 r. firma produkcyjna zakupiła taśmociąg za kwotę wyższą niż 3.500 zł. Zapłaty za to urządzenie dokonała przelewem 24 kwietnia 2017 r. W dniu 11 maja 2017 r. urządzenie zostało dostarczone do firmy i zamontowane. Czy firma miała obowiązek wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych w kwietniu 2017 r., rozpoczynając jego amortyzację od maja 2017 r.?

Moment rozpoczęcia amortyzacji środka trwałego
rys. Moment rozpoczęcia amortyzacji środka trwałego

Rozpoczęcie naliczania odpisów amortyzacyjnych od nabytego środka trwałego powinno nastąpić począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek trwały wprowadzono do ewidencji (art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy o pdof oraz art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop - Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.). Zgodnie z art. 22d ust. 2 ustawy o pdof oraz art. 16d ust. 2 ustawy o pdop składnik majątku ujmuje się w ewidencji środków trwałych najpóźniej w miesiącu przekazania go do używania. Przy czym, aby mógł być przekazany do używania, musi być m.in. kompletny i zdatny do użytku, czyli sprawny technicznie i zawierać wszystkie elementy umożliwiające jego prawidłowe funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Zatem w opisanym stanie faktycznym Czytelnik nie miał możliwości wprowadzenia zakupionego taśmociągu do ewidencji w kwietniu 2017 r. Został on bowiem dostarczony do firmy i zamontowany dopiero w maju 2017 r., i najwcześniej w tym miesiącu może zostać przekazany do używania. Jeżeli urządzenie to w maju 2017 r. Czytelnik uzna za spełniające definicję środka trwałego i przyjmie do używania, dopiero w tym miesiącu będzie miał możliwość ujęcia go w ewidencji środków trwałych. Wówczas do naliczania odpisów amortyzacyjnych i zaliczania ich do kosztów podatkowych będzie uprawniony począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym urządzenie wprowadził do ewidencji, czyli od czerwca 2017 r.

www.PoradnikKsiegowego.pl - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SrodkiTrwale.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60