rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (965) z dnia 20.10.2017

Zmniejszenie kwoty rozliczeń międzyokresowych kosztów

Za pośrednictwem konta 64 rozliczamy opłatę za ochronę naszego patentu (pierwotnie księgowaną Wn konto 64, Ma konto rozrachunkowe). Obecnie postanowiliśmy skrócić okres ochrony, w konsekwencji czego otrzymaliśmy zwrot opłaty za przyszłe okresy. Jak powinien przebiegać zapis na koncie 64? Czy zwrot taki rodzi jakieś skutki podatkowe?

Zwrot części kosztów podlegających rozliczeniu w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów należy ująć w ewidencji księgowej jako zmniejszenie strony debetowej konta 64 w korespondencji z kontem rozrachunkowym, np. 24.

Rozliczenie takie nie rodzi skutków podatkowych.

Zgodnie z art. 39 ustawy o rachunkowości, jednostki dokonują czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.

Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów mogą następować stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia powinien być uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.

Jeżeli, na skutek zwrotu części wydatkowanych wcześniej środków, kwota pierwotnie zaewidencjonowana do rozliczenia w czasie na koncie 64 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów" (w analityce: Tytuł - kosztów rozliczanych w czasie) zostaje zmniejszona oraz jednocześnie następuje skrócenie okresu rozliczenia tych kosztów, to kwotę zmniejszenia należy uwzględnić na koncie 64 oraz odpowiednim koncie rozrachunkowym (konto 24 "Pozostałe rozrachunki" lub 21 "Rozrachunki z dostawcami").

W księgach rachunkowych taką operację można zaewidencjonować następująco:

   1) wpływ zwrotu części środków na rachunek bankowy jednostki:
      - Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",
      - Ma konto 24 lub konto 21;
   2) zmniejszenie kwoty rozliczonej za pośrednictwem rozliczeń
       międzyokresowych kosztów:
      - Wn konto 24 lub konto 21,
      - Ma konto 64 (w analityce: Tytuł - kosztów rozliczanych w czasie).

Zakładając, że w przypadku opisanym w pytaniu bilansowe rozliczenie kosztów było zgodne z rozliczeniem podatkowym, zmniejszenie kosztów rozliczanych w czasie pozostaje bez wpływu na ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Koszty rozliczane za pośrednictwem konta 64 w części korygowanej nie były bowiem jeszcze zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. W wyniku otrzymanego zwrotu następuje jedynie zmniejszenie kosztów aktywowanych na koncie 64, co skutkuje tym, że kwota tych kosztów (odpowiadająca wartości zmniejszenia) nie zostanie ani obecnie, ani w przyszłości zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

www.PoradnikKsiegowego.pl - Rozliczenia międzyokresowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60