rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (962) z dnia 20.09.2017

Ewidencja zaliczki otrzymanej na poczet WDT

W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych zaliczkę na poczet przyszłej dostawy (WDT)? Jaki kurs przyjąć do wyceny otrzymanych walut?

Zaliczkę na poczet przyszłej WDT, otrzymaną na rachunek walutowy, przelicza się z wykorzystaniem kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień jej wpływu, księgując, zapisem:

      - Wn konto 13-1 "Rachunek walutowy",
      - Ma konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami" lub konto 24 "Pozostałe rozrachunki".

W przypadku otrzymania zaliczki na poczet przyszłych dostaw, zastosowanie znajdzie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, odnoszona jest na rozliczenia międzyokresowe przychodów.

W związku z tym zaliczka podlega zaewidencjonowaniu, zapisem:

      - Wn konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami" lub konto 24 "Pozostałe rozrachunki",
      - Ma konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów".

Wpływ zaliczki na poczet WDT można również zaksięgować z pominięciem konta 20 lub konta 24, bezpośrednio na konto rozliczeń międzyokresowych przychodów, zapisem:

      - Wn konto 13-1 "Rachunek walutowy",
      - Ma konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów".

W dacie zrealizowania dostawy nastąpi rozliczenie konta 84, zapisem:

      - Wn konto 84,
      - Ma konto 73-0 "Sprzedaż towarów".

www.PoradnikKsiegowego.pl - Rozliczenia międzyokresowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60