rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (442) z dnia 20.05.2017

Zmniejszenie składki ubezpieczenia rozliczanej poprzez konto czynnych rozliczeń międzyokresowych

W styczniu 2017 r. wynikającą z zawartej polisy kwotę składki ubezpieczenia ujęliśmy na koncie kosztów rodzajowych i drugostronnie na zobowiązaniach. Jednocześnie przenieśliśmy koszty tego ubezpieczenia do rozliczenia w czasie na konto 64 w korespondencji z kontem 49. Dokonujemy miesięcznych odpisów kosztów ubezpieczenia. Na początku maja 2017 r. otrzymaliśmy aneks do umowy zmniejszający kwotę składki ubezpieczenia. Jak zaksięgować taką korektę? Ewidencję kosztów prowadzimy na kontach zespołu 4 i 5.

Z pytania wynika, iż jednostka otrzymała aneks do umowy ubezpieczenia korygujący, tj. zmniejszający wysokość składki ubezpieczeniowej. Wynikającą z zawartej polisy pierwotną kwotę składki ubezpieczenia ujęto przy tym na koncie kosztów rodzajowych i drugostronnie na zobowiązaniach. Jednocześnie przeniesiono koszty tego ubezpieczenia do rozliczenia w czasie, ujmując na koncie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, w korespondencji z kontem 49 "Rozliczenie kosztów".

Korektę "in minus" składki ubezpieczeniowej wskazane jest w takiej sytuacji ująć w księgach rachunkowych zapisami odwrotnymi do dokonanych pierwotnie, tzn.:

   1) korekta kosztów ubezpieczenia na podstawie otrzymanego aneksu
       do umowy:
      - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki"
         (w analityce: Konto imienne ubezpieczyciela),
      - Ma konto 40-6 "Pozostałe koszty rodzajowe",
   2) korekta kosztów przeniesionych do rozliczenia w czasie:
      - Wn konto 49 "Rozliczenie kosztów",
      - Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenie międzyokresowe kosztów".

Co ważne, po zaksięgowaniu aneksu do umowy ubezpieczenia zmniejszającego kwotę składki wskazane jest ustalić na nowo kwotę miesięcznych odpisów czynnych rozliczeń międzyokresowych w celu rozliczenia w ciężar kosztów zespołu 5 prawidłowej wysokości kosztów ubezpieczenia, tj. po uwzględnieniu korekty.


Przykład

I. Założenia:

  1. Jednostka ubezpieczyła posiadany majątek od ognia i innych zdarzeń losowych na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Wysokość składki ubezpieczeniowej wyniosła: 2.880 zł (tj. po 240 zł miesięcznie). Wynikającą z zawartej polisy kwotę składki ubezpieczenia jednostka rozlicza w czasie.
     
  2. Na początku maja 2017 r. jednostka otrzymała od ubezpieczyciela aneks do umowy zmniejszający pierwotną składkę o kwotę: 120 zł. Na 1 maja 2017 r. saldo pozostałych do rozliczenia czynnych rozliczeń międzyokresowych z tego tytułu wynosiło: 1.920 zł.
     
  3. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - koszt ubezpieczenia mienia (na podstawie zawartej polisy) 2.880 zł 40-6 24
   oraz równolegle przeniesienie kosztów do rozliczenia w czasie 2.880 zł 64-0 49
2. PK - odpis kosztów ubezpieczenia w części przypadającej na dany okres sprawozdawczy (łącznie za okres od stycznia do kwietnia 2017 r.): 240 zł × 4 m-ce =  960 zł 55 64-0
3. PK - korekta ubezpieczenia mienia na podstawie aneksu do umowy 120 zł 24 40-6
   oraz równolegle korekta kosztów przeniesionych do rozliczenia w czasie 120 zł 49 64-0
4. PK - miesięczny odpis czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów po uwzględnieniu korekty: (1.920 zł - 120 zł) : 8 m-cy =  225 zł 55 64-0

III. Księgowania:

Zmniejszenie składki ubezpieczenia rozliczanej poprzez konto czynnych rozliczeń międzyokresowych

www.PoradnikKsiegowego.pl - Rozliczenia międzyokresowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60