rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (437) z dnia 1.03.2017

Wyksięgowanie nierozliczonych kosztów zakupu wizy dla pracownika, z którym rozwiązano stosunek pracy

Pracownicy naszej firmy często wyjeżdżają w delegację do Rosji. Wykupujemy im imienne wizy roczne. Koszty zakupu takich wiz rozliczamy przez czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Jeden z pracowników, któremu wykupiono taką wizę złożył wypowiedzenie. Co zrobić z nierozliczonymi kosztami zakupu wizy dla tego pracownika, znajdującymi się na koncie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów?

Opłaty uiszczane za wydanie wiz dla pracowników, którzy wyjeżdżają w zagraniczną podróż służbową, ujmuje się generalnie w ciężar kosztów działalności operacyjnej, zapisem:

      - Wn konto 40-6 "Pozostałe koszty rodzajowe"
         (w analityce: Koszty podróży służbowych) lub odpowiednie konto zespołu 5,
      - Ma konto 10 "Kasa" lub 13-0 "Rachunek bieżący".

Jeśli jednak jednostka wykupuje dla pracowników wizy roczne, koszty związane z ich zakupem wskazane jest rozliczać za pośrednictwem konta 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów". Według ustawy o rachunkowości, jednostki dokonują bowiem czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeśli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych (zob. art. 39 ust. 1 ustawy o rachunkowości).

W przypadku rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem, któremu wykupiono imienną wizę na okres roku, nierozliczone koszty tej wizy - pozostające na koncie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów - należy wyksięgować. W momencie ustania stosunku pracy wskazane jest odnieść je jednorazowo w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Może się to odbyć zapisem:
      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów".

www.PoradnikKsiegowego.pl - Rozliczenia międzyokresowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60