rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-R
Zamknij
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (434) z dnia 20.01.2017

Tworzenie i rozwiązywanie rezerw na świadczenia pracownicze

Jesteśmy spółką z o.o. prowadzącą działalność handlową. Ewidencję kosztów działalności operacyjnej prowadzimy na kontach zespołu 4 i nie stosujemy konta 49. Jak w takiej sytuacji księgować tworzenie i rozwiązywanie rezerw na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe?

Na podstawie art. 39 ustawy o rachunkowości, jednostki dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych, a także przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować w sposób wiarygodny. Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów mogą następować stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia powinien być uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.

Księgowania związane z tworzeniem i rozwiązywaniem rezerw na świadczenia pracownicze w jednostce prowadzącej wyłącznie konta zespołu 4 powinny być następujące:

   1) utworzenie rezerwy:
      - Wn konto 49 "Rozliczenie kosztów",
      - Ma konto 64-1 "Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
   2) poniesione koszty:
      - Wn konto 40 "Koszty według rodzajów",
      - Ma konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń"
        lub 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami",
   3) rozliczenie rezerwy:
      - Wn konto 64-1 "Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
      - Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

Jeśli jednostka przy prowadzeniu ewidencji kosztów wyłącznie na kontach zespołu 4 nie stosuje konta 49 "Rozliczenie kosztów" (choć rozwiązanie to nie jest zalecane w literaturze przedmiotu), to rezerwy na świadczenia pracownicze może tworzyć bezpośrednio w ciężar konta 40 "Koszty według rodzajów" w korespondencji z kontem biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, zapisem: Wn konto 40, Ma konto 64-1. Natomiast wykorzystanie rezerwy utworzonej w ten sposób (do jej wysokości) może przebiegać zapisem: Wn konto 64-1, Ma konto 23-0 lub 23-4.

www.PoradnikKsiegowego.pl - Rozliczenia międzyokresowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60