rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (316) z dnia 20.02.2012

Ewidencja i rozliczanie kosztów wyłącznie w układzie rodzajowym

Jesteśmy firmą produkcyjną. Od 2012 r. prowadzimy księgi rachunkowe. W ZPK przyjęliśmy, iż koszty ujmujemy tylko na kontach zespołu 4. Jak będą przebiegały księgowania w trakcie roku obrotowego?
 

Ewidencja kosztów wyłącznie w układzie rodzajowym (konta zespołu 4), bez ich podziału funkcjonalnego, może być prowadzona jedynie w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą o niewielkim rozmiarze i o jednorodnym charakterze.

Ewidencji na kontach zespołu 4 dokonuje się na bieżąco, na podstawie dowodów dokumentujących poniesienie kosztów, zapisem:
 

      - Wn konto 40 "Koszty według rodzajów",
      - Ma konto zespołu 0, 1, 2, 3 i konto 85.

Konta kosztów według rodzajów wykazują w ciągu roku obrotowego saldo Wn, wyrażające wysokość kosztów poniesionych przez jednostkę. Koszty te przenosi się na dzień bilansowy na wynik finansowy, zapisem:
 

      - Wn konto 86 "Wynik finansowy",
      - Ma konto 40 "Koszty według rodzajów".

Jednostki stosujące ewidencję księgową kosztów działalności operacyjnej wyłącznie według układu rodzajowego sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. Przy tym sposobie ewidencji kosztów konieczna jest także korekta wyniku finansowego o zmianę stanu na koniec roku w stosunku do stanu na początek roku produktów, produkcji niezakończonej (w toku) i rozliczeń międzyokresowych kosztów.

W wariancie porównawczym sumie przychodów ze sprzedaży produktów skorygowanych o przyrost (+) lub zmniejszenie (-) stanu zapasów produkcji gotowej i niezakończonej oraz rozliczeń międzyokresowych kosztów, jak też zwiększonych o koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby przeciwstawiana jest suma kosztów według rodzajów działalności operacyjnej. Niezbędne jest w tym przypadku stosowanie konta 49 "Rozliczenie kosztów", które służy do:

 • ujęcia wartości produktów gotowych i produkcji w toku, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego (Wn konto 60, Ma konto 49),

 • ujęcia kosztów rodzajowych podlegających rozliczeniu w czasie, gdy dotyczą następnych okresów sprawozdawczych i rozwiązania rezerw na koszty utworzonych w poprzednich okresach (Wn konto 64, Ma konto 49),

 • ujęcia w księgach rat kosztów (obciążających koszty okresu sprawozdawczego) poniesionych w poprzednich okresach i utworzenia rezerwy na koszty (Wn konto 49, Ma konto 64).

Na dzień bilansowy saldo konta 49 (kredytowe lub debetowe) przenosi się na wynik finansowy. W konsekwencji tego księgowania poziom kosztów rodzajowych przeniesionych na konto 86 "Wynik finansowy" z kont zespołu 4 zostaje skorygowany do wysokości odnoszącej się do danego roku obrotowego.

Schemat 1

Ewidencja i rozliczanie kosztów na kontach zespołu 4

Ewidencja i rozliczanie kosztów wyłącznie w układzie rodzajowym

Objaśnienia do schematu 1:

1. Poniesione koszty proste, które nie podlegają rozliczeniu w czasie.

2. Poniesione koszty proste, które podlegają rozliczeniu w czasie.

3. Rata kosztów rozliczanych w czasie, która obciąża bieżący okres sprawozdawczy.

4. Wartość produktów gotowych ustalona na koniec okresu sprawozdawczego.

5. Księgowanie na dzień bilansowy:

1) przeksięgowanie kosztów według rodzaju na wynik finansowy,

2) przeksięgowanie zmiany stanu produktów, jako salda konta 49:

a) zmniejszenie stanu produktów (zmniejszenie wyniku finansowego) - saldo Wn,

b) zwiększenie stanu produktów (zwiększenie wyniku finansowego) - saldo Ma.

 

 

Koszty ujęte na kontach zespołu 4, które nie służą osiągnięciu przychodu wykazywane są w wierszu "Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki" wersji porównawczej rachunku zysków i strat. Wskazane jest ujmować je w ciągu roku za pośrednictwem konta 79-0 "Obroty wewnętrzne". W sytuacji gdy koszty ujmuje się wyłącznie na kontach zespołu 4 nie stosuje się konta 79-1 "Koszty obrotów wewnętrznych".

Schemat 2

Ewidencja operacji z zastosowaniem konta 79-0 "Obroty wewnętrzne"

Ewidencja i rozliczanie kosztów wyłącznie w układzie rodzajowym

 

Objaśnienia do schematu 2:

1. Koszt wytworzenia wyrobów gotowych, przekazanych jako towary do własnego sklepu.

2. Koszt wytworzenia wyrobów gotowych, przyjętych jako środki trwałe.

3. Koszt świadczeń na rzecz budowy (ulepszenia) środka trwałego.

4. Koszt wytworzenia zaniechanej produkcji.

5. Darowizny wyrobów i inne nieodpłatne przekazania.

6. Przeksięgowanie salda konta 79-0 na dzień bilansowy.

www.PoradnikKsiegowego.pl - Rachunkowość finansowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.