rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017

Jak udokumentować anulowanie kary umownej potwierdzonej notą obciążeniową?

W sierpniu 2017 r. wystawiliśmy naszemu kontrahentowi księgową notę obciążeniową. Po wyjaśnieniach chcemy zrezygnować z egzekwowania naliczonej kary umownej. Czy powinniśmy wystawić notę korygującą, czy przesłać pismo anulujące notę obciążeniową?

W sytuacji opisanej w pytaniu nie można wystawić noty korygującej. Jeżeli jednostka chce zrezygnować z egzekwowania naliczonej kontrahentowi kary umownej i uzna, że nota obciążeniowa wystawiona kontrahentowi jest bezzasadna, to powinna wystawić notę uznaniową, która skoryguje wartość noty obciążeniowej.

Zwracamy uwagę, iż nota księgowa, inaczej też zwana notą memoriałową, oraz nota korygująca, to dwa zupełnie różne dokumenty wystawiane w innym celu, których nie należy ze sobą łączyć. Nota księgowa (memoriałowa) jest wykorzystywana w przypadkach dokumentowania transakcji niepodlegających opodatkowaniu VAT. W zależności od tego, w jakim celu została wystawiona, można wyróżnić notę obciążeniową, notę uznaniową, notę obciążeniowo-uznaniową. Jest to dokument często stosowany w praktyce np. w celu obciążenia kontrahenta karą umowną, mimo że wprost nie wymieniono go w przepisach. Przy czym nota księgowa może być podstawą ewidencji księgowej, jeżeli spełni co najmniej warunki określone dla dowodów księgowych w art. 21 ustawy o rachunkowości. Z kolei notę korygującą może wystawić nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące danych niewpływających na wysokość zobowiązania podatkowego, takich jak data sprzedaży czy drobne pomyłki w nazwie nabywcy. Dane, jakie powinna zawierać nota korygująca określa art. 106k ust. 3 ustawy o VAT.

Zwracamy uwagę, iż kary umowne naliczone kontrahentowi za wyrządzone szkody, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) ustawy o rachunkowości, zalicza się do pozostałych przychodów operacyjnych. Wprowadza się je do ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadą memoriału, tzn. przypisuje się je do okresu, którego dotyczą, niezależnie od terminu ich zapłaty. W związku z tym jednostka, która wystawiła notę obciążeniową, może ująć karę umowną w księgach rachunkowych, zapisem:

      - Wn konto 21 "Rozrachunki z dostawcami"
         lub 24 "Pozostałe rozrachunki",
      - Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

W sytuacji gdy jednostka wystawi następnie notę uznaniową, anulującą wartość wystawionej noty obciążeniowej, kwotę anulowanej kary zaliczy do pozostałych kosztów operacyjnych pod datą wystawienia noty uznaniowej, zapisem:

      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami"
         lub 24 "Pozostałe rozrachunki".

www.PoradnikKsiegowego.pl - Rachunkowość finansowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60