rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (448) z dnia 20.08.2017

Rozliczenie transakcji sprzedaży regulowanych kartami płatniczymi

Otrzymałam miesięczny raport fiskalny sprzedaży oraz wyciąg z kart płatniczych. Czy sprzedaż uregulowaną kartami płatniczymi należy dodać do sprzedaży w raporcie fiskalnym?

Sprzedaż uregulowana kartami płatniczymi jest zawarta w raporcie fiskalnym. W oparciu o raport fiskalny księguje się kwotę przychodu ze sprzedaży, VAT należny oraz wartość zapłaconych należności kartą i gotówką. Z kolei wyciąg z kart płatniczych służy do rozliczenia i zaewidencjonowania płatności na koncie rozrachunkowym.

Sposób ewidencji utargu uregulowanego za pomocą kart płatniczych powinien być opisany w przyjętych przez jednostkę zasadach (polityce) rachunkowości. Utarg taki można rozliczać za pomocą konta rozrachunkowego 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Utarg opłacony kartami płatniczymi) lub konta 13-9 "Środki pieniężne w drodze".

Rozliczenie transakcji uregulowanych kartą płatniczą następuje na podstawie wyciągu bankowego, na którym zarejestrowany jest wpływ środków pieniężnych z tytułu sprzedaży.

Najczęściej kwota, która wpływa na rachunek sprzedawcy, jest już pomniejszona o prowizję za płatności kartą. Koszty prowizji za korzystanie z terminala zalicza się do kosztów działalności operacyjnej i ujmuje na koncie 40-2 "Usługi obce" i/lub odpowiednim koncie zespołu 5.

www.PoradnikKsiegowego.pl - Rachunkowość finansowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60