rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (952) z dnia 10.06.2017

Podwyższenie kapitału zakładowego z kapitału zapasowego spółki z o.o.

Zamierzamy podwyższyć kapitał zakładowy naszej spółki z o.o., przeznaczając na ten cel kapitał zapasowy utworzony m.in. z agio. Jak przebiegają księgowania w przypadku takiego podwyższenia?

Na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. mogą być przeznaczone jedynie środki zgromadzone na kapitale zapasowym powstałe z wypracowanego zysku. W ewidencji księgowej na moment zarejestrowania podwyższenia w KRS następuje przeksięgowanie między kontami odpowiednich kapitałów, tj. zwiększenie (zapis po stronie Ma) kapitału podstawowego oraz zmniejszenie (zapis po stronie Wn) kapitału zapasowego.

Kwestię podwyższenia kapitału zakładowego regulują art. 260-262 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.).

Zgodnie z zawartym tam art. 260 § 1, podwyższenia kapitału zakładowego ze środków spółki można dokonać na podstawie uchwały wspólników o zmianie umowy spółki, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku spółki.

Wynika z tego jednoznacznie, że na podwyższenie kapitału zakładowego nie można przekazać środków zgromadzonych na kapitale zapasowym pochodzących z agio, tj. różnicy (nadwyżki) między wyższą wartością wkładu niepieniężnego (aportu) a wartością wydanych udziałów. Taki pogląd przeważa także w doktrynie.

Wskazać jednak należy, że zagadnienie to budzi kontrowersje. Są też autorzy, którzy twierdzą, że brak jest argumentów, aby wykluczyć możliwość przekazania agio na kapitał zakładowy.

Podwyższenie kapitału zakładowego zarząd zgłasza do sądu rejestrowego. Do zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego z kapitału zapasowego spółki należy dołączyć m.in. uchwałę wspólników (o podwyższeniu kapitału zakładowego). Podwyższenie kapitału zakładowego następuje z chwilą wpisania do rejestru.

Przepisy ustawy o rachunkowości nie regulują w sposób szczególny zagadnienia przekazania kapitału zapasowego na kapitał podstawowy. Ponieważ jednak kapitał zakładowy spółki z o.o. w księgach rachunkowych wykazuje się w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym, dopiero pod datą wpisu podwyższenia w KRS w księgach spółki można dokonać następujących zapisów:

      - Wn konto 81-1 "Kapitał zapasowy"
         (w analityce: utworzony z zysków lat ubiegłych),
      - Ma konto 80 "Kapitał zakładowy".

Dodajmy, iż dokonując podwyższenia kapitału zakładowego, należy dodatkowo uwzględnić obowiązek zapłaty PCC oraz ewentualną konieczność pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego (w określonych przypadkach udziałowcy będący podatnikami CIT mogą korzystać ze zwolnienia od tego podatku).

www.PoradnikKsiegowego.pl - Rachunkowość finansowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60