rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe, MSR
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (940) z dnia 10.02.2017

Podatek dochodowy za 2016 r. w księgach rachunkowych

W księgach rachunkowych którego roku należy wykazać grudniową zaliczkę na podatek dochodowy, która została wpłacona w styczniu 2017 r.? Czy podlega ona wykazaniu w sprawozdaniu finansowym za 2016 r.?

Zaliczkę za ostatni miesiąc (odpowiednio ostatni kwartał) roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Tak więc podatnik, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, zaliczkę za grudzień 2016 r. (IV kwartał 2016 r.) musiał wpłacić do 20 stycznia 2017 r. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc (kwartał) roku podatkowego, jeżeli przed upływem 20 stycznia 2017 r. złożył zeznanie i jednocześnie w tym terminie dokonał zapłaty podatku, na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 ustawy o PDOP.

W ewidencji księgowej zaliczki na podatek dochodowy mogą być ujmowane w następujący sposób:

   1) zaliczka za ostatni miesiąc lub kwartał 2016 r. w księgach
       rachunkowych 2016 r.:
      - Wn konto 87 "Podatek dochodowy od osób prawnych",
      - Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne"
         (w analityce: Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu zaliczek
         na podatek dochodowy od osób prawnych);
   2) zapłata zaliczki na rachunek bankowy urzędu skarbowego
       w księgach rachunkowych 2017 r.:
      - Wn konto 22,
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Wielkość podatku dochodowego zaewidencjonowana na koncie 87 powinna odpowiadać wartości podatku wynikającej z zeznania CIT-8. W związku z tym na dzień bilansowy wielkości te należy uzgodnić.

I tak, w sytuacji, gdy z zeznania podatkowego CIT-8 wynika podatek należny większy niż suma należnych zaliczek za okres od początku roku, różnicę pomiędzy tymi wartościami należy ująć w księgach rachunkowych 2016 r., zapisem:

      - Wn konto 87,
      - Ma konto 22.

Natomiast jeżeli podatek należny wynikający z zeznania będzie mniejszy niż suma należnych zaliczek zapłaconych w trakcie roku obrotowego, to w księgach rachunkowych 2016 r. należy dokonać korekty podatku, zapisem:

      - Wn konto 22,
      - Ma konto 87.

Ewentualna dopłata podatku (lub jej zwrot) na rachunek bankowy księgowana jest na ogólnych zasadach w księgach roku, w którym dopłacono podatek lub otrzymano zwrot, a więc bieżąco w księgach 2017 r.

W sprawozdaniu finansowym nadwyżka zaliczkowych wpłat podatku dochodowego nad kwotą rocznego podatku podlega wykazaniu w aktywach bilansu sporządzonego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości - w pozycji B.II.3 lit. b) "Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych".

Natomiast w przypadku wystąpienia niedopłaty zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jednostka wykaże w pasywach bilansu sporządzonego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości - w pozycji B.III.3 lit. g) "Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych".

Podatek dochodowy należny za 2016 r. podlega wykazaniu w rachunku zysków i strat sporządzonym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości - w pozycji M. "Podatek dochodowy" (wariant kalkulacyjny) lub w pozycji J. "Podatek dochodowy" (wariant porównawczy).

Przedstawione zasady dotyczą jednostek, które są podatnikami podatku dochodowego. Nie dotyczą więc osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych czy spółek osobowych, w których to podatnikami są ich właściciele (wspólnicy).

www.PoradnikKsiegowego.pl - Rachunkowość finansowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

październik 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
28
29
30
31
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.