rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (433) z dnia 1.01.2017

Zwrot nadpłaty podatku dochodowego wspólnika spółki jawnej

Zaliczki na podatek dochodowy wspólnika spółki jawnej płacone były z rachunku bankowego spółki. Prowadzący działalność posiada oprócz spółki jawnej również firmę na własne nazwisko. Zwrot nadpłaty podatku dochodowego wpłynął na konto tej firmy (osobisty rachunek). Jak zaksięgować w spółce zwrot nadpłaconego podatku?

Spółka jawna nie jest płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy wspólnika, wobec czego zwrot nadpłaty podatku dochodowego nie zostanie zaewidencjonowany w księgach rachunkowych spółki, bowiem wpłynie on na osobisty rachunek wspólnika.

Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej i nie jest płatnikiem podatku dochodowego. Płatnikami są poszczególni wspólnicy. Właściciel spółki jawnej powinien sam rozliczać się z podatku dochodowego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Spółka jawna może jednak występować w roli posłańca (wyręczyciela) i opłacać zaliczki w imieniu wspólnika. Zaliczki na podatek dochodowy wspólników nie mogą obciążać wyniku finansowego spółki. W ewidencji księgowej traktuje się je jako zaliczkowe wpłaty na poczet przyszłego zysku.

Z pytania wynika, że wspólnicy spółki jawnej podjęli decyzję o wpłacaniu zaliczek na podatek dochodowy z rachunku bankowego spółki. Ewidencja księgowa może wówczas przebiegać zapisem:

      - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki"
         (w analityce: Konta imienne wspólników),
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Na koniec roku obrotowego można obciążyć wartością rozrachunków dotyczących zaliczek na podatek dochodowy konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego", zapisem:

      - Wn konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego",
      - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki"
         (w analityce: Konta imienne wspólników).

Niezależnie od tego, czy rozrachunki z tytułu pobranych zaliczek na poczet zysku spółki zostaną na dzień bilansowy przeksięgowane na konto rozliczenia wyniku finansowego, czy pozostaną na koncie rozrachunkowym, saldo debetowe konta 82 lub 24 wykazuje się ze znakiem minus w pasywach bilansu w pozycji A.VII. "Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)".

www.PoradnikKsiegowego.pl - Rachunkowość finansowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60