rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 45 (1399) z dnia 5.06.2017

Nowy KSR nr 11 "Środki trwałe"

Księgowi mogą już korzystać z nowego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe" (KSR nr 11). Został on opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 maja 2017 r., pod poz. 105, jako załącznik do uchwały nr 4/2017 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia tego Standardu.

KSR nr 11 został wydany w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów o rachunkowości dotyczących środków trwałych, a zwłaszcza w celu zapewnienia jednolitych rozwiązań stosowanych przez jednostki w zakresie wyceny, ewidencji i wykazywania w sprawozdaniu finansowym tych aktywów. W Standardzie tym zostały omówione m.in. zasady:

a) uznawania, wyceny i ujmowania w księgach rachunkowych środków trwałych oraz środków trwałych w budowie,

b) dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych,

c) prezentacji i ujawniania informacji o tych składnikach w sprawozdaniu finansowym jednostki.

Standard ten nie ma zastosowania do zagadnień związanych z zamianą jednego środka trwałego na inny środek trwały ani wniesieniem środka trwałego (środków trwałych) w formie aportu. W zakres KSR nr 11 nie wchodzą także zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów podatkowych dotyczących środków trwałych i ich amortyzacji. W Standardzie zwraca się jednak uwagę, że ewidencja księgowa środków trwałych powinna zapewnić możliwość prawidłowego obliczenia podatku dochodowego, a w jednostkach będących podatnikami pdop - odroczonego podatku dochodowego.

Standard ten wszedł w życie z dniem ogłoszenia. Ma on zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2017 r. Jeśli w jednostce wystąpi potrzeba doprowadzenia do porównywalności danych za rok ubiegły, to należy stosować KSR nr 7 "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja".

www.PoradnikKsiegowego.pl - MSR i KSR:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60