rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 28 (1382) z dnia 6.04.2017

Jak księgować koszty sprzedaży i podatek od nieruchomości w działalności deweloperskiej?

Prowadzimy działalność deweloperską. W jaki sposób powinniśmy księgować podatek od nieruchomości poniesiony przed i po rozpoczęciu budowy lokali mieszkalnych na sprzedaż? Czy prowizja należna pośrednikowi za podpisanie umowy przedwstępnej na sprzedaż mieszkania stanowi dla nas koszt sprzedaży, czy składową kosztu wytworzenia realizowanego przedsięwzięcia?

Koszty sprzedaży oraz podatek od nieruchomości w działalności deweloperskiej
rys. Koszty sprzedaży oraz podatek od nieruchomości w działalności deweloperskiej

W ustawie o rachunkowości nie zostały uregulowane zasady rozliczania kosztów ponoszonych w działalności deweloperskiej. W tym zakresie warto korzystać ze wskazówek zawartych w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 8 "Działalność deweloperska" (Dz. Urz. Min. Fin. z 2014 r. poz. 5).

Zgodnie z pkt 7.6 KSR nr 8, podatek od nieruchomości stanowiącej przedmiot przedsięwzięcia deweloperskiego, poniesiony po dniu rozpoczęcia tego przedsięwzięcia, aż do dnia jego zakończenia, może być zaliczony do kosztu wytworzenia tego przedmiotu. Przy czym warunkiem wykorzystania możliwości powiększania kosztów wytworzenia rozpoczętego przedsięwzięcia deweloperskiego o podatek od nieruchomości jest zawarcie takiego rozwiązania w opisie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości i zastosowanie do wszystkich przedsięwzięć deweloperskich realizowanych przez dewelopera. Podatek ten jest wówczas ewidencjonowany zapisem:

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Podatki i opłaty),

- Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne"

oraz równolegle zaliczenie do kosztu wytworzenia danego przedsięwzięcia deweloperskiego

- Wn konto 50 "Koszty przedsięwzięcia deweloperskiego",

- Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

Jeśli chodzi natomiast o podatek od nieruchomości, który został poniesiony przed dniem rozpoczęcia przedsięwzięcia deweloperskiego, to obciąża on koszty i wynik finansowy okresu jego poniesienia. Jest on w zespole 5 ujmowany na koncie 55 "Koszty zarządu".

Koszty prowizji należnej pośrednikowi za podpisanie umowy przedwstępnej na sprzedaż mieszkania kwalifikują się natomiast u dewelopera do kosztów sprzedaży. Nie stanowią one zatem elementu kosztu wytworzenia realizowanych przez nich przedsięwzięć deweloperskich. W świetle pkt 7.14 KSR nr 8 nie zalicza się bowiem do kosztów wytworzenia przedsięwzięcia deweloperskiego m.in. kosztów sprzedaży - w tym prowizji pośredników i sprzedawców - przedmiotów przedsięwzięcia deweloperskiego. Obciążają one koszty i wynik finansowy okresu ich poniesienia. W księgach rachunkowych dewelopera prowizję taką można zaksięgować na koncie 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Usługi obce), a w zespole 5 na koncie 52 "Koszty sprzedaży".

www.PoradnikKsiegowego.pl - MSR i KSR:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60