rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 5 (1359) z dnia 16.01.2017

Ewidencja płatności za zakupione materiały firmową kartą

Spółka posiada rachunek bankowy, do którego prezes firmy dostał kartę. W jaki sposób księgować zakupy np. materiałów, za które płatności dokonał kartą? Czy zobowiązanie ujmować na koncie rozrachunkowym z dostawcą, czy na koncie rozrachunkowym z prezesem? (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 1057370)

Zobowiązania, które zostały opłacone kartą płatniczą, uznawane są generalnie za uregulowane. Z tego względu nie ma konieczności rozliczania takich płatności poprzez konto rozrachunków z dostawcami. Jednostka może taką płatność zaksięgować bezpośrednio na koncie rozrachunkowym z prezesem firmy.

Każda jednostka we własnym zakresie dokonuje wyboru sposobu ewidencji i rozliczania płatności dokonywanych za pośrednictwem firmowych kart płatniczych, dając temu wyraz w dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.). Płatności takie mogą być ewidencjonowane za pośrednictwem np. konta 13-9 "Środki pieniężne w drodze", konta 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami" (w analityce: Płatności kartami) lub konta 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozrachunki z właścicielem, wspólnikami, prezesem z tytułu płatności kartami). Przyjmuje się bowiem, że w wyniku zapłaty dokonanej kartą płatniczą zobowiązanie wobec kontrahenta jest już uregulowane w dniu zakupu. Fakturę za firmowe zakupy, opłaconą kartą płatniczą, księguje się w takim przypadku zapisem:

a) wartość brutto

- Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",

- Ma konto 13-9 lub konto 23-4 bądź konto 24,

b) VAT naliczony podlegający odliczeniu

- Wn konto 22-2 "VAT naliczony i jego rozliczenie",

- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",

c) wartość netto

- Wn różne konta,

- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

W zasadach (polityce) rachunkowości można również zapisać, że zobowiązanie - mimo jego uregulowania - jest wstępnie na podstawie otrzymanej faktury księgowane na koncie 21 "Rozrachunki z dostawcami". Taki sposób ewidencji jest zasadny szczególnie wtedy, gdy zakupy dotyczą większych dostaw (czyli są to wartości istotne). Wówczas w celach kontrolnych warto transakcje te ewidencjonować w korespondencji z kontem 21. Chodzi tu o ewentualne rozliczenia niezgodności dostawy z zamówieniem, reklamacje czy uzgodnienia sald z kontrahentem.

Niezależnie jednak od przyjętego sposobu księgowania na koncie rozrachunków z dostawcą nie powinno figurować w związku z taką płatnością saldo. Dlatego gdy jednostka zobowiązanie ujmuje na koncie 21, to pod datą zapłaty kartą kwotę tego zobowiązania należy wyksięgować z konta 21 zapisem:

- Wn konto 21 "Rozrachunki z dostawcami",

- Ma konto 13-9 lub konto 23-4 bądź konto 24.

Przykład

Założenia

  1. W dniu 11 stycznia 2017 r. prezes spółki z o.o. zakupił materiały biurowe do firmy. Wartość brutto materiałów na podstawie faktury wynosiła 265,68 zł (w tym VAT naliczony podlegający odliczeniu 49,68 zł).
     
  2. Zapłaty za zakupy dokonano firmową kartą płatniczą. Bank obciążył firmowy rachunek bankowy w dniu 12 stycznia br.
     
  3. Jednostka ujmuje koszty tylko na kontach zespołu 4.
     
  4. Przy kwotach nieprzekraczających 500 zł zakupy opłacone kartami płatniczymi księgowane są bezpośrednio na koncie 24 "Pozostałe rozrachunki".

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. Faktura za zakupione materiały biurowe:
   a) wartość brutto  265,68 zł 24
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 49,68 zł 22-2
   c) wartość netto  216,00 zł 30
   d) zarachowanie do kosztów wartości materiałów: 216,00 zł 40 30
2. WB - obciążenie rachunku firmowego kwotą opłaconą
kartą płatniczą:
265,68 zł 24 13-0

Księgowania

Ewidencja płatności za zakupione materiały firmową kartą

www.PoradnikKsiegowego.pl - Plan kont:

 NOWOŚĆ! Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60