rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017

Konto przeznaczone do ewidencji rozrachunków z PFRON

Na jakim koncie należy prowadzić ewidencję rozrachunków z PFRON - na koncie pozostałych rozrachunków, czy na koncie rozrachunków publicznoprawnych?

Rozrachunki z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z tytułu dokonywanych przez jednostkę wpłat stanowią rozrachunki publicznoprawne. Dlatego ich ewidencja księgowa powinna być prowadzona na koncie 22 "Rozrachunki publicznoprawne".

Po stronie Ma konta 22 ujmuje się powstanie zobowiązania z tytułu składek na PFRON, a po stronie Wn - zmniejszenie tego zobowiązania (korektę) oraz jego zapłatę na rachunek bankowy PFRON.

Płacone przez jednostkę składki na PFRON powinny przy tym obciążyć koszty działalności operacyjnej, poprzez ujęcie ich na koncie 40-3 "Podatki i opłaty" i/lub koncie 55 "Koszty zarządu". Co istotne, odnoszone są one w ciężar tych kosztów zgodnie z obowiązującą w rachunkowości zasadą memoriału, czyli w miesiącu, którego dotyczą. Dla celów bilansowych nie ma bowiem znaczenia, w którym momencie nastąpiła zapłata tych składek, lecz jakiego okresu one dotyczą.

Ewidencja naliczonej składki na PFRON może zatem przebiegać zapisem:

      - Wn konto 40-3 "Podatki i opłaty" lub 55 "Koszty zarządu",
      - Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne"
         (w analityce: Rozrachunki z PFRON).

Natomiast samo uiszczenie (zapłata) składki na rachunek tego funduszu podlega zarachowaniu, zapisem:

      - Wn konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne"
         (w analityce: Rozrachunki z PFRON),
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

www.PoradnikKsiegowego.pl - Plan kont:

 NOWOŚĆ! Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60