rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 92 (1446) z dnia 16.11.2017

Dokumenty księgowe w języku obcym

Spółka otrzymuje faktury sporządzane m.in. w języku angielskim i niemieckim. Czy przed ujęciem takich faktur w księgach rachunkowych należy je najpierw przetłumaczyć na język polski?

W myśl art. 21 ust. 5 ustawy o rachunkowości, na żądanie organów kontroli lub biegłego rewidenta należy zapewnić wiarygodne przetłumaczenie na język polski treści wskazanych przez nich dowodów sporządzonych w języku obcym. Na mocy przytoczonego przepisu dokumenty księgowe należy przetłumaczyć zatem na język polski na żądanie. Z przepisu nie wynika, że tłumaczenia treści dokumentów powinno dokonać się bezpośrednio po ich otrzymaniu.

Tłumaczenie dowodów księgowych na język polski ma być wiarygodne. W ustawie nie sprecyzowano jednak, w jaki sposób jednostka powinna uzyskać tę wiarygodność. Czytelnicy mogą skorzystać z usług tłumacza przysięgłego, bowiem gotów jest on przyjąć zobowiązanie do poniesienia ryzyka odpowiedzialności cywilnej za ewentualne błędy tłumaczenia i ich konsekwencje. O tym, kto dokona tłumaczenia, powinien zadecydować kierownik jednostki.

Warto zaznaczyć, że w myśl art. 21 ust. 3 ustawy o rachunkowości, dowód księgowy opiewający na waluty obce powinien zawierać przeliczenie ich wartości na walutę polską według kursu obowiązującego w dniu przeprowadzenia operacji gospodarczej. Wynik przeliczenia zamieszcza się bezpośrednio na dowodzie, chyba że system przetwarzania danych zapewnia automatyczne przeliczenie walut obcych na walutę polską, a wykonanie tego przeliczenia potwierdza odpowiedni wydruk. Co ważne, aby dokument mógł być uznany za dowód księgowy, musi zawierać co najmniej elementy wymienione w art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

www.PoradnikKsiegowego.pl - Rachunkowość finansowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60