rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017

Ewidencja wypłacanych przez zakład pracy zasiłków chorobowych

Jesteśmy zobowiązani do wypłaty pracownikowi zasiłku chorobowego. Czy jego wartość należy zaliczyć do kosztów łącznie z kwotą brutto wynagrodzenia i ująć na koncie 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Wynagrodzenia)?

NIE. Zasiłki chorobowe nie stanowią dla pracodawcy wypłacającego te zasiłki składowej wynagrodzeń. W związku z tym w księgach rachunkowych nie ujmuje się ich na koncie 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Wynagrodzenia). Kwota tych zasiłków w ogóle nie stanowi kosztu. Z tego względu nie obciąża się ich wartością kosztów działalności operacyjnej pracodawcy. Również nie odnosi się ich na zmniejszenie odniesionej w koszty rodzajowe wartości wynagrodzeń czy składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez zakład pracy.

O wartość wypłaconych zasiłków pracodawca powinien natomiast pomniejszyć w danym miesiącu należne składki na ubezpieczenia społeczne, do zapłaty których jest zobowiązany. Podlegają one rozliczeniu w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne.

W ewidencji księgowej wypłacane przez zakład pracy zasiłki ujmowane są po stronie Ma konta 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń", jako zobowiązanie wobec pracownika (analogicznie jak wynagrodzenie brutto). Drugostronnie księguje się je na koncie 22 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: Rozrachunki z ZUS), jako zmniejszenie zobowiązania wobec ZUS. Można to ująć zapisem:

- Wn konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: Rozrachunki z ZUS),

- Ma konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń".

Przykład

Założenia

  1. Pracodawca zobowiązany jest do wypłaty zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. Wybrane pozycje z listy płac za wrzesień 2017 r. zaprezentowano w tabeli (dla uproszczenia kwoty składek ZUS oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych zostały przyjęte w wartościach przykładowych).
     
  2. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów tylko w zespole 4.
Zbiorcza lista płac na dzień 30 września 2017 r.
1. Wynagrodzenia brutto 18.000 zł
2. Zasiłki chorobowe 2.000 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracowników 2.500 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracodawcę 3.800 zł
5. Składki na ubezpieczenia społeczne po pomniejszeniu o wypłacane zasiłki
(2.500 zł + 3.800 zł) - 2.000 zł = 
4.300 zł
6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.400 zł
7. Składki na FP i FGŚP (finansowane przez pracodawcę) 460 zł
8. Zaliczka na podatek dochodowy 1.500 zł
9. Do wypłaty dla pracowników (18.000 zł + 2.000 zł) - 2.500 zł - 1.400 zł - 1.500 zł =  14.600 zł

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. Lista płac za wrzesień 2017 r.:          
   a) wynagrodzenie brutto 18.000 zł 40 23-0
   b) zasiłki chorobowe wypłacane przez pracodawcę 2.000 zł 22 23-0
   c) składki ZUS obciążające pracowników
      (2.500 zł + 1.400 zł) =
3.900 zł 23-0 22
   d) składki ZUS obciążające pracodawcę
      (3.800 zł + 460 zł) =
4.260 zł 40 22
   e) zaliczka na podatek dochodowy 1.500 zł 23-0 22
2. WB - wypłata wynagrodzeń i zasiłków chorobowych za wrzesień 2017 r.: 14.600 zł 23-0 13-0
3. WB - zapłata składek ZUS po pomniejszeniu o wypłacone zasiłki chorobowe:
(4.300 zł + 1.400 zł + 460 zł) = 
6.160 zł 22 13-0

Księgowania

Ewidencja wypłacanych przez zakład pracy zasiłków chorobowych

www.PoradnikKsiegowego.pl - Rachunkowość finansowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60