rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (439) z dnia 1.04.2017

Odwrotne obciążenie - ewidencja zakupu towarów

Na zakupione towary otrzymaliśmy fakturę, która nie zawierała stawki i kwoty podatku, natomiast znajdowała się na niej adnotacja "odwrotne obciążenie". Jak powinna przebiegać ewidencja księgowa zakupu tych towarów?

1. Mechanizm odwróconego obciążenia

Jeżeli przedmiotem transakcji jest towar wymieniony w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, to do rozliczenia VAT może być zobowiązany nabywca. Jest to tak zwane odwrotne obciążenie (art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT). W takim przypadku dostawca, na podstawie art. 106e ust. 1 pkt 18 ww. ustawy, nie umieszcza na fakturze danych dotyczących stawki i kwoty VAT, lecz wyrazy "odwrotne obciążenie".

Mechanizm odwróconego obciążenia znajduje zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy spełnione są następujące przesłanki:
 • dokonującym dostawy jest podatnik VAT czynny,
   
 • nabywcą jest podatnik zarejestrowany jako VAT czynny,
   
 • sprzedawany towar nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 (zwolnienie dla dostawy towarów wykorzystywanych do działalności zwolnionej z VAT) lub w art. 122 (zwolnienie przewidziane dla dostaw złota inwestycyjnego).

W ramach tych zasad, czynny podatnik VAT, nabywając od innego czynnego podatnika VAT towary, o których jest mowa w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, ma obowiązek rozliczenia należnego podatku VAT z tytułu takiego nabycia. Na okoliczność wykazania VAT należnego może być wystawiona przez nabywcę faktura wewnętrzna. Transakcję tę można rozliczyć również na podstawie innych dokumentów. Może to być np. odpowiednia adnotacja nabywcy umieszczona na fakturze zakupu.

Więcej przeczytasz w Na temat odwrotnego obciążenia
można przeczytać m.in.
PV nr 4 z 2017 r. na str. 52-55

U nabywcy, który stosuje mechanizm odwrotnego obciążenia, kwota podatku należnego stanowi jednocześnie kwotę podatku naliczonego. Przy odliczeniu podatku naliczonego związanego z tą dostawą towarów (w tym przypadku kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego, o czym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy) ma zastosowanie art. 86 ust. 10 i art. 86 ust. 10b pkt 3 ustawy o VAT. Zgodnie z treścią art. 86 ust. 10 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do danej transakcji. Z tym, że w przypadku dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT podatnikiem jest ich nabywca, prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje, pod warunkiem że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tej transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy. W art. 86 ust. 10i ustawy o VAT wskazano, iż w przypadku uwzględnienia przez podatnika kwoty podatku należnego w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, w terminie późniejszym niż określony w art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b) i pkt 3, podatnik może odpowiednio zwiększyć kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w odniesieniu do którego nie upłynął jeszcze termin do złożenia deklaracji podatkowej.

2. Ewidencja księgowa faktury zakupu towarów objętych procedurą odwrotnego obciążenia

Ewidencja księgowa zakupu towarów objętych procedurą odwrotnego obciążenia może przebiegać następującymi zapisami:

   1) faktura dokumentująca zakup towarów:

        - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
        - Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami",

  2) zarachowanie kwoty VAT z tytułu odwrotnego obciążenia na podstawie dokumentu PK:

     a) VAT należny:

        - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
        - Ma konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego",

     b) VAT naliczony:

        - Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
        - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",

  3) przyjęcie towarów do magazynu:

        - Wn konto 33 "Towary",
        - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

Zarachowanie kwoty VAT z tytułu odwrotnego obciążenia można zaksięgować z pominięciem konta 30, zapisem: Wn konto 22-1, Ma konto 22-2.

Przykład

I. Założenia:

 1. W lutym 2017 r. jednostka zakupiła wyroby płaskie walcowane na zimno (wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, pozycja 7) i otrzymała od kontrahenta fakturę z adnotacją "odwrotne obciążenie", z której wynikała kwota do zapłaty: 6.800 zł. Zakupione wyroby przyjęto do magazynu towarów.
   
 2. Od zakupionych towarów jednostka naliczyła VAT w ramach procedury odwrotnego obciążenia w następujący sposób:
   
  a) podstawa opodatkowania z tytułu dostawy wyrobów ze stali: 6.800 zł,
   
  b) VAT należny według stawki 23%: 6.800 zł × 23% = 1.564 zł.
   
 3. Zarówno sprzedawca, jak i nabywca są czynnymi podatnikami VAT.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FZ - faktura dokumentująca zakup towarów 6.800 zł 30 21
2. PK - zarachowanie kwoty VAT z tytułu odwrotnego obciążenia:      
   a) VAT należny 1.564 zł 30 22-2
   b) VAT naliczony 1.564 zł 22-1 30
3. PZ - przyjęcie towarów do magazynu towarów 6.800 zł 33 30
4. WB - zapłata za nabyte towary 6.800 zł 21 13-0

III. Księgowania:

Ewidencja księgowa faktury zakupu towarów objętych procedurą odwrotnego obciążenia

www.PoradnikKsiegowego.pl - Rachunkowość finansowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60